Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)

Vi tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser eller problemer og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Les mer om Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)

Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)

Avdelingen tilbyr utredning og behandling til barn og unge mellom 0 og 18 år, og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Vårt behandlingstilbud innebærer i de fleste tilfeller timer på lokal poliklinikk for både barn/ungdom, foresatte og familie, samt mer utadrettet virksomhet og nettverksarbeid, bl.a. møter og samarbeid med familier og samarbeidspartnere i nærmiljø, skole etc. 

Av og til er tilstandene/vanskene av en slik art at det kreves innleggelse i en av avdelingens to dag-/døgn institusjoner. Det tas ingen egenandeler for behandling hos oss.

Avdelingen har 7 seksjoner: 5 som yter polikliniske tilbud i hvert sitt lokale distrikt og 2 som yter dag-/døgntilbud i hele ABUP´s opptaksområde. Opptaksområdet omfatter 20 kommuner i Akershus, 1 i Østfold og 3 bydeler i Oslo med en total barne- og ungdomsbefolkning på 122.500 (0 tom. 17 år) .

Henvisning skal gå igjennom fastlege/lege, barnevernsleder, psykolog, eller PPT (PPT  gjelder bare fra PPT Skedsmo, PPT Sørum og PPT Aurskog-Høland). Det er ønskelig med vurdering av lege ved henvisning.

Forløpskoordinatorer

BUP Nedre Romerike
Telefon: 63 89 40 40
 
BUP Øvre Romerike:
Telefon 63 94 16 00
 
BUP Follo
Telefon: 64 85 20 50
 
BUP Furuset
Telefon: 23 17 65 00
 
BUP Grorud
Telefon: 22 16 83 70
 
Ungdomspsykiatrisk klinikk
Telefon: 67 96 54 00
 
Bråten behandlingssenter
Telefon: 67 96 62 99

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Du vil motta informasjon om oppmøtested i brevet med timehenvisning fra oss.
Telefon
Telefonnummer til forløpskoordinatorer finner du ved å trykk på "Les mer om Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)".
Postadresse
Akershus universitetssykehus
Barn og unges psykiske helsevern
PB 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

ADHD hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autismespekterforstyrrelserhttps://www.ahus.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserAAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksne
Depresjon hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykoselidelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopPsykoselidelser hos barn og ungdom - pakkeforløpPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopTvangslidelser hos barn og ungdom - pakkeforløpTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge

Bråten behandlingssenterhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/braten-behandlingssenterBråten behandlingssenter
BUP Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-folloBUP Follo
BUP Furusethttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-furusetBUP Furuset
BUP Grorudhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-grorudBUP Grorud
BUP Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-kongsvingerBUP Kongsvinger
BUP Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-nedre-romerikeBUP Nedre Romerike
BUP Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-ovre-romerikeBUP Øvre Romerike
Ungdomspsykiatrisk klinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/ungdomspsykiatrisk-klinikkUngdomspsykiatrisk klinikk

Fant du det du lette etter?