Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)

Vi tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser eller problemer og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Les mer om Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)

Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)

Avdelingen tilbyr utredning og behandling til barn og unge mellom 0 og 18 år, og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Vårt behandlingstilbud innebærer i de fleste tilfeller timer på lokal poliklinikk for både barn/ungdom, foresatte og familie, samt mer utadrettet virksomhet og nettverksarbeid, bl.a. møter og samarbeid med familier og samarbeidspartnere i nærmiljø, skole etc. 

Av og til er tilstandene/vanskene av en slik art at det kreves innleggelse i en av avdelingens to dag-/døgn institusjoner. Det tas ingen egenandeler for behandling hos oss.

Avdelingen har 7 seksjoner: 5 som yter polikliniske tilbud i hvert sitt lokale distrikt og 2 som yter dag-/døgntilbud i hele ABUP´s opptaksområde. Opptaksområdet omfatter 20 kommuner i Akershus, 1 i Østfold og 3 bydeler i Oslo med en total barne- og ungdomsbefolkning på 122.500 (0 tom. 17 år) .

Henvisning skal gå igjennom fastlege/lege, barnevernsleder, psykolog, eller PPT (PPT  gjelder bare fra PPT Skedsmo, PPT Sørum og PPT Aurskog-Høland). Det er ønskelig med vurdering av lege ved henvisning.

Kontakt

Oppmøtested
Du vil motta informasjon om oppmøtested i brevet med timehenvisning fra oss.
Telefon
67 96 00 00
Postadresse
Akershus universitetssykehus
Barn og unges psykiske helsevern
PB 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

ADHD hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autismespekterforstyrrelserhttps://www.ahus.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserAAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelser
Depresjon hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://www.ahus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdomhttps://www.ahus.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdomTvangslidelser hos barn og ungdomTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge

Bråten behandlingssenterhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/braten-behandlingssenterBråten behandlingssenter
BUP Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-folloBUP Follo
BUP Furusethttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-furusetBUP Furuset
BUP Grorudhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-grorudBUP Grorud
BUP Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-nedre-romerikeBUP Nedre Romerike
BUP Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-ovre-romerikeBUP Øvre Romerike
Ungdomspsykiatrisk klinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/ungdomspsykiatrisk-klinikkUngdomspsykiatrisk klinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.