Bråten behandlingssenter

Bråten behandlingssenter tilbyr primært behandling for ungdom i alderen 12-18 år med behov for behandling på et høyere omsorgsnivå enn ordinær poliklinikk. I tillegg har vi et spesifikt behandlingstilbud for barn og unge (0-18 år) med OCD (tvangslidelse).

Les mer om Bråten behandlingssenter

Bråten behandlingssenter

All behandling ved Bråten er frivillig. Før behandlingen igangsettes inviteres familien til å delta i samtaler om motivasjon og rammer for behandlingen. Her vil det også tas initiativ til at ungdommen og familien utarbeider en egen bestilling til behandlingssenteret. Det vektlegges at behandlingen skal være ungdommens og familiens eget prosjekt. Frivillighet og ansvarlighet anses som viktige forutsetninger for et vellykket endringsarbeid.

Behandlingstilbudene ved Bråten er regionale og retter seg mot ungdom som bor innenfor opptaksområdet til Ahus.

Behandling ved dag- og døgnenhet

Våre to dag- og døgnenheter er lokalisert ved behandlingssenteret på Skjetten, og tilbyr et tilpasset og omfattende behandlingstilbud til i alt 18 ungdommer. Tilbudet skreddersys ut fra nytten av dag- og/eller kveldstilbud og overnattingstilbud. Ungdommen skal ha en avklart og stabil omsorgsbase, og bor hjemme under tiden de er innskrevet. I tillegg til miljøterapi ved enhetene, består behandlingen av familieterapi og individualterapi. Enhetene har også et eget skoletilbud. Tilbudet gir mulighet til en helhetlig og fleksibel oppfølging av ungdom og deres foreldre/foresatte. Varighet på behandlingen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Poliklinisk behandling ved ambulant team

Ambulant team tilbyr et fleksibelt og individuelt tilpasset poliklinisk behandlingstilbud. Tilbudet gir ungdom, familier og samarbeidspartnere mer intensiv oppfølging enn i en ordinær poliklinikk. At teamet jobber ambulant innebærer at vi kan møte ungdommen og familien hjemme eller i nærmiljøet. Behandlingen vektlegger systemarbeid og familieterapi, i tillegg til individualterapi. Foreldre/foresatte er vanligvis tett involvert i behandlingen. Varighet på behandlingen er primært fra 6 til 12 måneder.
Se behandling ved ambulant team for mer informasjon om dette tilbudet.

Poliklinisk behandling ved OCD-team

OCD-team tilbyr behandling for barn og unge (0-18 år) med OCD (Obsessive Compulsive Disorder). OCD er en lidelse som innebærer tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Behandlingen er manualbasert, og består av eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP) kombinert med kognitiv terapi. Dette er basert på forskning om hva som er den mest effektive behandlingsformen for personer med denne lidelsen. Omfanget av behandlingen er vanligvis 15 sesjoner (2 timer per gang), pluss oppfølgingstimer etter endt behandlingsforløp.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Granneveien 19, 2013 Skjetten
Telefon
Forløpskoordinator: 67 96 62 99
mandag - fredag 08.30-15.30
E-post
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF 
Bråten behandlingssenter 
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Granneveien 19, Skjetten
Besøksadresse
Granneveien 19, 2013 Skjetten(Kart)

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Fant du det du lette etter?