Bråten behandlingssenter

Bråten behandlingssenter tilbyr primært behandling for ungdom i alderen 12-18 år med behov for behandling på et høyere omsorgsnivå enn ordinær poliklinikk. I tillegg har vi et spesifikt behandlingstilbud for barn og unge (0-18 år) med OCD (tvangslidelse).

Les mer om Bråten behandlingssenter

Bråten behandlingssenter

All behandling ved Bråten er frivillig. Før behandlingen igangsettes inviteres familien til å delta i samtaler om motivasjon og rammer for behandlingen. Her vil det også tas initiativ til at ungdommen og familien utarbeider en egen bestilling til behandlingssenteret. Det vektlegges at behandlingen skal være ungdommens og familiens eget prosjekt. Frivillighet og ansvarlighet anses som viktige forutsetninger for et vellykket endringsarbeid.

Behandlingstilbudene ved Bråten er regionale og retter seg mot ungdom som bor innenfor opptaksområdet til Ahus.

Behandling ved dag- og døgnenhet

Våre to dag- og døgnenheter er lokalisert ved behandlingssenteret på Skjetten, og tilbyr et tilpasset og omfattende behandlingstilbud til i alt 18 ungdommer. Tilbudet skreddersys ut fra nytten av dag- og/eller kveldstilbud og overnattingstilbud. Ungdommen skal ha en avklart og stabil omsorgsbase, og bor hjemme under tiden de er innskrevet. I tillegg til miljøterapi ved enhetene, består behandlingen av familieterapi og individualterapi. Enhetene har også et eget skoletilbud. Tilbudet gir mulighet til en helhetlig og fleksibel oppfølging av ungdom og deres foreldre/foresatte. Varighet på behandlingen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Poliklinisk behandling ved ambulant team

Ambulant team tilbyr et fleksibelt og individuelt tilpasset poliklinisk behandlingstilbud. Tilbudet gir ungdom, familier og samarbeidspartnere mer intensiv oppfølging enn i en ordinær poliklinikk. At teamet jobber ambulant innebærer at vi kan møte ungdommen og familien hjemme eller i nærmiljøet. Behandlingen vektlegger systemarbeid og familieterapi, i tillegg til individualterapi. Foreldre/foresatte er vanligvis tett involvert i behandlingen. Varighet på behandlingen er primært fra 6 til 12 måneder.
Se behandling ved ambulant team for mer informasjon om dette tilbudet.

Poliklinisk behandling ved OCD-team

OCD-team tilbyr behandling for barn og unge (0-18 år) med OCD (Obsessive Compulsive Disorder). OCD er en lidelse som innebærer tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Behandlingen er manualbasert, og består av eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP) kombinert med kognitiv terapi. Dette er basert på forskning om hva som er den mest effektive behandlingsformen for personer med denne lidelsen. Omfanget av behandlingen er vanligvis 15 sesjoner (2 timer per gang), pluss oppfølgingstimer etter endt behandlingsforløp.

Kontakt

Oppmøtested
Granneveien 19, 2013 Skjetten
Telefon
63843130
mandag - fredag 08.30-15.30
E-post
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF 
Bråten behandlingssenter 
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Granneveien 19, Skjetten
Besøksadresse
Granneveien 19, 2013 Skjetten(Google maps)

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.