DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år.

Les mer om DPS Follo

DPS Follo

DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser. Tilbudet består blant annet av akutt- og krisetjenester (akutteam), samtalebehandling - enten individuelt eller i gruppe, oppsøkende/utadrettet virksomhet og døgnopphold. 

For de fleste pasienter som kommer i kontakt med DPS'et vil det være aktuelt å få tilbud om vurdering/behandling i poliklinikk (uten innleggelse). 

I noen tilfeller møter vi deg som pasient i ditt hjem eller andre aktuelle møteplasser og steder. 

All behandling i døgntilbudet er basert på frivillighet og vil i hovedsak skje når poliklinisk oppfølging eller ambulant (oppsøkende) oppfølging ikke er nok. Pasienter som er innlagt bør være motivert og ha så god funksjonsevne at de kan være på en åpen post. 

Ved kriser kan vårt akutteam være et korttidstilbud. Vi bistår med hjelp innen 24 timer. Åpningstid; hverdager kl. 08.00-21.00. Vi treffer pasienten der det er mest hensiktsmessig.

DPS Follo dekker kommunene Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby.

Kontakt

Oppmøtested

Allmennpoliklinikken, TiRe og enhet for grupppeterapi: Åsenveien 3, Ski 

Døgn-enheten, akutteam og enhet for spiseforstyrrelser: Vestveien 15, Ski

ACT-team: Industriveien 3A, Ski


Telefon
64852000
mandag - fredag 08.00-15.00
Direkte til Akutteam: 67 96 50 00 og DPS Follo døgn: 952 96 280
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Follo
PB 1000
1478 Lørenskog

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

ACT-team, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-follo/act-teamACT-team, DPS Follo
Akutteam, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-follo/akutteamAkutteam, DPS Follo
Allmennpoliklinikk, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-follo/allmennpoliklinikkAllmennpoliklinikk, DPS Follo
Follo døgn, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-follo/dognFollo døgn, DPS Follo
Gruppeterapi, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-follo/gruppeterapiGruppeterapi, DPS Follo
Spiseforstyrrelse, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-follo/spiseforstyrrelseSpiseforstyrrelse, DPS Follo
Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-follo/tidlig-intervensjon-og-rehabilitering-tireTidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Follo

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.