ACT-team, DPS Follo

ACT står for Assertive Community Treatment - Aktiv oppsøkende behandling. ACT-teamets målgruppe er voksne bosatt i Follo med alvorlig psykisk lidelse og omfattende behandlings- og oppfølgingsbehov. Tilbudet fra ACT-teamet har et langvarig perspektiv.

Les mer om ACT-team, DPS Follo

ACT-team, DPS Follo

De aktuelle pasientene kan i tillegg til psykiske lidelser ha problemer som rusmisbruk, boligmangel, manglende egenomsorgsevne, kriminalitet, gjentatte innleggelser i sykehus eller problemer med familie og personlige nettverk.

Vårt arbeid skjer i nært samarbeid med kommunene, fastleger, NAV, andre aktuelle tjenester og pårørende. Vi legger vekt på å ha regelmessig og tett kontakt med pasienten. Behandlingen finner i hovedsak sted der pasienten bor (ambulant).

ACT-teamets oppgaver:

  • Følger opp medisinering
  • Gir behandling for rusproblemer
  • Gir samtalebehandling
  • Iverksetter tiltak for å motvirke sosial eksklusjon og isolasjon
  • Bistår i ulike praktiske gjøremål og mestring av dagliglivet
  • Gir oppfølging i forbindelse med arbeid og skole
  • Sørger for kriseinnleggelser ved behov

Kontakt

Oppmøtested

Pasientbehandlingen foregår hjemme hos pasienten, ute i kommunene eller andre steder etter nærmere avtale.

Telefon
97400003
Postadresse

Akershus universitetssykehus
DPS Follo
PB 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.