Allmennpoliklinikk, DPS Follo

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser.

Les mer om Allmennpoliklinikk, DPS Follo

Allmennpoliklinikk, DPS Follo

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser: herunder bipolar lidelse, alvorlig depresjon, alvorlige spiseforstyrrelser, invalidiserende angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

Utredning/vurdering skjer vanligvis ved én til tre konsultasjoner.

Behandlingstilbud ved allmennpsykiatrisk poliklinikk vil variere. I noen tilfeller er det tilstrekkelig med noen få konsultasjoner, men som regel er behandlingstilbudet på inntil 12 -15 konsultasjoner. 

Pasienter med personlighetsproblematikk kan i noen tilfeller få et tilbud ved poliklinikken der det er faglige grunner for det, men behandles som regel ved Enhet for gruppeterapi (se denne) eller hos privatpraktiserende psykolog/psykiater.

Vi gir også et avgrenset tilbud om utredning ved mistanke om alvorlig ADHD og annen hjerneorganisk lidelse som ikke tilhører andre spesialiserte tjenester (for eksempel alderspsykiatri eller voksenhabilitering). 

Der det er behov for mer langvarig oppfølging, er vi behjelpelige med aktuell informasjon for å finne alternativer som f.eks. privat praktiserende psykolog/psykiater eller gruppeterapi. Enkelte pasienter med svært alvorlig og komplisert problematikk følges over noe lengre tid.

Kontakt

Telefon
64852000
Postadresse

Akershus universitetssykehus
DPS Follo
PB 1000
1478 Lørenskog

Åsenveien 3, Ski
Besøksadresse
Åsenveien 3(Google maps)

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.