Gruppeterapi, DPS Follo

Seksjon for gruppeterapi tilbyr utredning, vurdering og behandling av personer med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelse og relasjonstraumer. 

Les mer om Gruppeterapi, DPS Follo

Gruppeterapi, DPS Follo

Vårt tilbud er særlig rettet mot personer med langvarige psykiske problemer, gjerne med personlighetsproblematikk. Pasientene har oftest prøvd individualterapi tidligere.

Enheten er et tverrfaglig team med leger, psykologer, gruppeterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut, danseterapeut, psykiatrisk sykepleier, ergo/familieterapeut, klinisk sosionom

Enheten tilbyr ulike former for gruppeterapi 1-2 dager i uken. Samtalegrupper, uttrykksterapi, bevegelsesterapi sammen med individuell oppfølging. Dialektisk atdferdsterapigruppe for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i kombinasjon med individualterapi. Vi har foreldrekurs 2 ganger i året over 6 dager. Par/familiesamtaler tilbys. Individuelle samtaler ved behov. 

Vi tar ikke inn personer med aktive psykoser, antisosiale personlighetsforstyrrelser eller aktive rusmisbrukere. 

Behandlingstiden ved enhet for gruppeterapi er tidsbegrenset og varierer for ulike grupper. Det er mulighet for oppfølgingsgruppe over 1 år etter fullført annen gruppe.

Kontakt

Telefon
64 85 20 00
Postadresse

Akershus universitetssykehus
DPS Follo
PB 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.