Gruppeterapi, DPS Groruddalen

Seksjon for gruppeterapi tilbyr utredning, vurdering og behandling av personer med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelse og relasjonstraumer. Seksjonen tilbyr intensiv gruppebehandling i form av kombinasjonsbehandling med gruppe- og individualterapi, samt psykoedukative kurs rettet mot pasientgruppen. 

Les mer om Gruppeterapi, DPS Groruddalen

Gruppeterapi, DPS Groruddalen

Seksjon for gruppeterapi tilbyr behandling for personer med moderat til alvorlig personlighetsproblematikk. Behandlingstilbudet er differensiert og tilpasset personer med forskjellig grad av lidelse. Noen av tilbudene forutsetter at pasienten allerede har individuell oppfølging ved GDPS, og henvisningen vil da kun være intern.

Vi tilbyr:

 • Intensivt gruppeprogram. Kombinasjonsbehandling som består av gruppebehandling to dager i uken og individualterapi.
 • Enkeltstående psykoterapigrupper med psykodynamisk orientert tilnærming. Her er gruppebehandling ment å stå alene som behandlingsmetode, hovedsakelig uten individuell oppfølging.
 • Samtalegruppe for kvinner med minoritetsbakgrunn. Kun interne henvisninger.
 • Psykoedukative kurs
  • Stabiliseringskurs, 1 samling i uka over 27 uker. Består av undervisning om traumeteori og øvelser, samt hjemmearbeid knyttet til dette.
  • Mentaliseringskurs, 1 samling i uka over 8 uker. Består av undervisning om mentalisering, følelser, tilknytning og hvordan bruke dette i terapi. Kun interne henvisninger.
  •  «Her og nå – kurs», 1 samling i uka over 10 uker. Et kortvarig stabiliseringskurs med traumeteori, øvelser og hjemmearbeid. Kun interne henvisninger.
  • Kursene kan være et ledd i kombinasjonsbehandlingen eller enkeltstående tilbud. Alle som deltar i kurs, må ha individuell oppfølging parallelt.
 • Kombinasjonsbehandling for personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse er under utvikling.

Kontakt

Oppmøtested

Jerikoveien 28, inngang B.

Telefon
23141900
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Groruddalen, Seksjon for gruppeterapi
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Jerikoveien 28, Lindeberg
Besøksadresse
Jerikoveien 28(Google maps)

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.