Skytta døgn, DPS Groruddalen

Skytta Døgn tilbyr allmennpsykiatrisk utredning og behandling ved innleggelse i sengepost. Innleggelsene skjer på frivillig grunnlag.

Les mer om Skytta døgn, DPS Groruddalen

Skytta døgn, DPS Groruddalen

Skytta døgn er en allmennpsykiatrisk døgnenhet ved DPS Groruddalen. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser som krever behandling i spesialisthelsetjenesten, f.eks krisereaksjoner, tilpasningsforstyrrelser, angstlidelser, stemningslidelser, psykoser, personlighetsforstyrrelser, PTSD, spiseforstyrrelser, og rusproblemer hvor psykisk problematikk er uttalt.

Henvisninger sendes fra fastlege, poliklinikk, akuttavdeling, og vi følger Prioriteringsveilederen ved vurderinger av henvisningene. Rammen er frivillig innleggelse, og pasienter skal være samtykkekompetente. Behandlingsansvarlige er overlege, LIS-lege og psykologer.

 

Tilbudet omfatter:

 • Individuelt tilpasset behandling basert på vurdering i tverrfaglig behandlingsteam
 • Individualsamtaler
 • Pårørendesamtaler
 • Medisinvurdering
 • Observasjon
 • Stabilisering
 • Utredning etter henvisning
 • Miniteam med pasient, behandler og primærkontakter
 • Gruppeterapi
  • stressmestring
  • undervisning
  • samtalegruppe
  • trimgruppe
  • turgruppe
 • Miljøterapi med fokus på:
  • struktur (ukeplan og behandlingsplan)
  • støtte
  • døgnrytme
  • kosthold
  • mosjon
 • Kartlegging av barn som pårørende
 • Samarbeidsmøter med kommune/bydel
 • Ansvarsgruppe, kriseplan og kontakt med 1.linje ved behov
 • Veiledning til 1. linje
 • Samarbeid med polikliniske tjenester

Kontakt

Oppmøtested
Brennaveien 18, Hagan i Nittedal.
Telefon
67 05 77 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Groruddalen, Skytta døgn
PB 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.