Spesialpoliklinikken, DPS Groruddalen

Spesialpoliklinikken tilbyr utredning, behandling og oppfølging hovedsakelig til personer med psykoselidelser og deres pårørende. 

Les mer om Spesialpoliklinikken, DPS Groruddalen

Spesialpoliklinikken, DPS Groruddalen

Spesialpoliklinikken er en seksjon ved DPS Groruddalen som gir tilbud til ungdom fra 18 år, voksne og deres pårørende. Forpliktende ambulant samhandlingsteam (FASt) er en del av seksjonen og driver fleksibel, aktiv oppsøkende behandling.

Tilbudet omfatter:

 • Utredning og behandling av psykoselidelse og hvor det er mistanke om psykoselidelse.
 • Behandling ved kjent schizofreni, bipolar lidelse med psykosesymptomer eller annen alvorlig psykisk lidelse med sammensatte behov.
 • Oppfølging av pasienter som er dømt til behandling.
 • Omfattende samarbeid med 1.linjetjenesten i Alna, Grorud og Stovner bydel, samt Nittedal kommune.
 • Ved behov kan seksjonen gi veiledning og undervisning til pårørende og 1.linjetjenesten.

Ansatte:

Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske sykepleiere, psykologer, psykologspesialister, sosionom, ergoterapeut og leger med spesialisering i psykiatri. 

Seksjonen tilbyr:

 • Utredning
 • Individualsamtaler
 • Familie/pårørendearbeid i samarbeid med pasientene
 • Samarbeid med 1.linjetjenesten
 • Medikamentell behandling
 • Kreativ gruppe
 • Ambulant virksomhet
 • Konsultasjonsvirksomhet, veiledning/undervisning til samarbeidspartnere
 • Videre henvisning til annen relevant behandling ved behov

Behandlingstiden vil variere fra noen få konsultasjoner til årelang behandling. Henvisning skjer via fastlege eller annen avdeling ved sykehuset.

Det betales i utgangspunktet en egenandel ved behandling i spesialisthelsetjenesten. Når du har betalt egenandel opp til egenandelstak, får du frikort. Les mer om dette på www.helfo.no

Kontakt

Oppmøtested
Rosenbergveien 15, 4. et.
Telefon
22 16 82 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Groruddalen, Spesialpoliklinikken
PB 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.