Allmennpoliklinikk, DPS Øvre Romerike

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne med psykiske lidelser hvor dette i vesentlig grad hemmer normal livsutfoldelse.

Les mer om Allmennpoliklinikk, DPS Øvre Romerike

Allmennpoliklinikk, DPS Øvre Romerike

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne. Vår oppgave er i første rekke å gi tilbud om undersøkelse og behandling til mennesker med psykisk sykdom hvor dette i vesentlig grad hemmer normal livsutfoldelse. 

De mest vanlige tilstandene vi behandler er  angstlidelser og moderat til alvorlig depresjon. Det kan også være sammensatte problemer. Behandlingen gis oftest over 10 – 20 timer. Behandling og oppfølging skjer ofte i samarbeid med kommunal tjeneste og fastlege.

Kontakt

Oppmøtested
Myrvegen 80
Hold rett frem i rundkjøringen ved Rema og Toyota.
Telefon
63 94 12 11
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF

DPS Øvre Romerike
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.