Gruppeterapi, DPS Øvre Romerike

Enhet for gruppeterapi tilbyr et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til personer med moderate til alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Les mer om Gruppeterapi, DPS Øvre Romerike

Gruppeterapi, DPS Øvre Romerike

Flertallet i vår målgruppe strever med å fungere i hverdagen - på jobb, på skole eller sammen med familie og venner. Mange har en lang og vanskelig historie med psykiske vansker i form av depresjon, angst, selvskading eller spiseforstyrrelser. Mange har også opplevd store belastinger i form av ulike traumer. Noen ganger har annen poliklinisk behandling ikke vært tilstrekkelig og andre ganger er det vurdert at gruppeterapi er mest hensiktsmessig behandlingsmetode.

Gruppebehandling utgjør kjernen i behandlingen, men støttes av individuelle samtaler før og under gruppeterapien. Det gis også individuell behandling av spiseforstyrrelser. 

Kontakt

Oppmøtested
Myrvegen 80
Hold rett frem i rundkjøringen ved Rema og Toyota.
Telefon
63 94 12 30
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF

DPS Øvre Romerike
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.