DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år. 

DPS Follo har ingen endringer i åpningstiden, vi tar imot og vurderer henvisninger på samme måte som tidligere. Åpningstiden er kl. 08.00-15.30.

Les mer om DPS Follo

DPS Follo

DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser. Tilbudet består blant annet av akutt- og krisetjenester (akutteam), samtalebehandling - enten individuelt eller i gruppe, oppsøkende/utadrettet virksomhet og døgnopphold. 

For de fleste pasienter som kommer i kontakt med DPS'et vil det være aktuelt å få tilbud om vurdering/behandling i poliklinikk (uten innleggelse). 

I noen tilfeller møter vi deg som pasient i ditt hjem eller andre aktuelle møteplasser og steder. 

All behandling i døgntilbudet er basert på frivillighet og vil i hovedsak skje når poliklinisk oppfølging eller ambulant (oppsøkende) oppfølging ikke er nok. Pasienter som er innlagt bør være motivert og ha så god funksjonsevne at de kan være på en åpen post. 

Ved kriser kan vårt akutteam være et korttidstilbud. Vi bistår med hjelp innen 24 timer. Åpningstid; hverdager kl. 08.00-21.00. Vi treffer pasienten der det er mest hensiktsmessig.

DPS Follo dekker kommunene Nordre Follo, Ås, Nesodden og Frogn.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Døgn-enheten, akutteam og enhet for spiseforstyrrelser: Vestveien 15, Ski

Allmennpoliklinikken, TiRe og enhet for grupppeterapi: Åsenveien 3, Ski 


Telefon
Forløpskoordinator: 48 25 89 86
Sentralbord: 64 85 20 00
mandag - fredag 08.00-15.00
DPS Follo har ingen endringer i åpningstiden, vi tar imot og vurderer henvisninger på samme måte som tidligere. Åpningstiden er kl. 08.00-15.30.

Direkte til Akutteam: 67 96 50 00 og DPS Follo døgn: 952 96 280
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Follo
PB 1000
1478 Lørenskog

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykoselidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykoselidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Akutteam, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/akutteamAkutteam, DPS Follo
Allmennpoliklinikk, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/allmennpoliklinikkAllmennpoliklinikk, DPS Follo
Follo døgn, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/dognFollo døgn, DPS Follo
Gruppeterapi, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/gruppeterapiGruppeterapi, DPS Follo
Spiseforstyrrelse, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/spiseforstyrrelseSpiseforstyrrelse, DPS Follo
Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/tidlig-intervensjon-og-rehabilitering-tireTidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Follo

Fant du det du lette etter?