Allmennpoliklinikk, DPS Groruddalen

Allmennpoliklinikken tilbyr utredning og behandling til voksne med psykiske helseplager, som for eksempel angst, depresjon, traumelidelser, spiseforstyrrelser, relasjonsvansker, ADHD, Asperger syndrom, eller sammensatte tilstander. 

Les mer om Allmennpoliklinikk, DPS Groruddalen

Allmennpoliklinikk, DPS Groruddalen

De psykiatriske allmennpoliklinikkene gir tilbud om utredning og behandling av voksne pasienter med psykiske problemer som hemmer livsutfoldelsen. De psykiske problemene kan være angst, depresjon, livskriser, traumelidelser, relasjonelle vansker, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, ADHD, Asperger syndrom o.a. 

For å bli tatt inn til allmennpoliklinisk utredning og behandling, må man ha henvisning fra fastlegen (evt. legevakt eller avtalespesialist). Vi følger Prioriteringsveilederen ved vurdering av henvisningene, dvs at pasientene skal ha behov for spesialisthelsetjenester for å få time ved allmennpoliklinikk, at tilbud i førstelinjetjenesten ikke er tilstrekkelig. 

Ved allmennpoliklinikkene arbeider kompetent og tverrfaglig personale: Psykologspesialister/psykologer, psykiatere/leger, psykiatriske sykepleiere og sosionomer. 

De vanligste behandlingsformene er samtalebehandling/psykoterapi og medikamentell behandling. Vi tilbyr også stabiliseringskurs for traumatiserte kvinner. Vi samarbeider med familie, venner, kolleger og annet nettverk når det er ønskelig, og med fastlegene, NAV og psykisk helsearbeidere i bydelene og kommunen. Vi bestiller tolk til samtalene for pasienter som har behov for det. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Jerikoveien 28, inngang A, 2. et: Allmennpoliklinikk A og B
Rosenbergveien 15, 4. et: Allmennpoliklinikk C og D

Telefon
23 14 19 00 - Allmennpoliklinikk A og B
22 16 82 00 - Allmennpoliklinikk C og D
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk (A, B, C eller D)
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?