Gruppeterapi, DPS Groruddalen

Seksjon for gruppeterapi tilbyr utredning, vurdering og behandling av personer med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelse og relasjonstraumer. Seksjonen tilbyr intensiv gruppebehandling i form av kombinasjonsbehandling med gruppe- og individualterapi, samt psykoedukative kurs rettet mot pasientgruppen. 

Les mer om Gruppeterapi, DPS Groruddalen

Gruppeterapi, DPS Groruddalen

Seksjon for gruppeterapi tilbyr behandling for personer med moderat til alvorlig personlighetsproblematikk. Behandlingstilbudet er differensiert og tilpasset personer med forskjellig grad av lidelse. Noen av tilbudene forutsetter at pasienten allerede har individuell oppfølging ved GDPS, og henvisningen vil da kun være intern.

Vi tilbyr:

 • Intensivt gruppeprogram. Kombinasjonsbehandling som består av gruppebehandling to dager i uken og individualterapi.
 • Enkeltstående psykoterapigrupper med psykodynamisk orientert tilnærming. Her er gruppebehandling ment å stå alene som behandlingsmetode, hovedsakelig uten individuell oppfølging.
 • Samtalegruppe for kvinner med minoritetsbakgrunn. Kun interne henvisninger.
 • Psykoedukative kurs
  • Stabiliseringskurs, 1 samling i uka over 27 uker. Består av undervisning om traumeteori og øvelser, samt hjemmearbeid knyttet til dette.
  • Mentaliseringskurs, 1 samling i uka over 8 uker. Består av undervisning om mentalisering, følelser, tilknytning og hvordan bruke dette i terapi. Kun interne henvisninger.
  •  «Her og nå – kurs», 1 samling i uka over 10 uker. Et kortvarig stabiliseringskurs med traumeteori, øvelser og hjemmearbeid. Kun interne henvisninger.
  • Kursene kan være et ledd i kombinasjonsbehandlingen eller enkeltstående tilbud. Alle som deltar i kurs, må ha individuell oppfølging parallelt.
 • Kombinasjonsbehandling for personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse er under utvikling.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Jerikoveien 28, inngang B.

Telefon
23 14 19 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Groruddalen, Seksjon for gruppeterapi
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Jerikoveien 28, Lindeberg
Besøksadresse
Jerikoveien 28(Kart)

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?