Spesialpoliklinikken, DPS Groruddalen

Spesialpoliklinikken tilbyr utredning, behandling og oppfølging hovedsakelig til personer med psykoselidelser og deres pårørende. 

Les mer om Spesialpoliklinikken, DPS Groruddalen

Spesialpoliklinikken, DPS Groruddalen

Spesialpoliklinikken er en seksjon ved DPS Groruddalen som gir tilbud til ungdom fra 18 år, voksne og deres pårørende. Forpliktende ambulant samhandlingsteam (FASt) er en del av seksjonen og driver fleksibel, aktiv oppsøkende behandling.

Tilbudet omfatter:

 • Utredning og behandling av psykoselidelse og hvor det er mistanke om psykoselidelse.
 • Behandling ved kjent schizofreni, bipolar lidelse med psykosesymptomer eller annen alvorlig psykisk lidelse med sammensatte behov.
 • Oppfølging av pasienter som er dømt til behandling.
 • Omfattende samarbeid med 1.linjetjenesten i Alna, Grorud og Stovner bydel, samt Nittedal kommune.
 • Ved behov kan seksjonen gi veiledning og undervisning til pårørende og 1.linjetjenesten.

Ansatte:

Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske sykepleiere, psykologer, psykologspesialister, sosionom, ergoterapeut og leger med spesialisering i psykiatri. 

Seksjonen tilbyr:

 • Utredning
 • Individualsamtaler
 • Familie/pårørendearbeid i samarbeid med pasientene
 • Samarbeid med 1.linjetjenesten
 • Medikamentell behandling
 • Kreativ gruppe
 • Ambulant virksomhet
 • Konsultasjonsvirksomhet, veiledning/undervisning til samarbeidspartnere
 • Videre henvisning til annen relevant behandling ved behov

Behandlingstiden vil variere fra noen få konsultasjoner til årelang behandling. Henvisning skjer via fastlege eller annen avdeling ved sykehuset.

Det betales i utgangspunktet en egenandel ved behandling i spesialisthelsetjenesten. Når du har betalt egenandel opp til egenandelstak, får du frikort. Les mer om dette på www.helfo.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Rosenbergveien 15, 4. et.
Telefon
22 16 82 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
DPS Groruddalen, Spesialpoliklinikken
PB 1000
1478 Lørenskog

Rosenbergveien 15, Grorud
Besøksadresse
Rosenbergveien 15(Kart)

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?