Myrvegen døgn, DPS Øvre Romerike

Myrvegen døgn er et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til deg som sliter med en psykisk lidelse hvor det er behov for innleggelse for planlagt, frivillig behandling.

Les mer om Myrvegen døgn, DPS Øvre Romerike

Myrvegen døgn, DPS Øvre Romerike

Vi har et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til deg som sliter med en psykisk lidelse hvor det er behov for innleggelse for planlagt, frivillig behandling. Pasientene som får et tilbud ved døgnavdelingen strever med ulike psykiske lidelser. Det kan være angst og depresjon grunnet langvarig stress, belastende forhold eller livskriser. Noen har opplevd traumatiske hendelser, enten nylig eller for lenge siden og sliter med gjenopplevelser og utmattelse. Andre strever med kroniske psykiske lidelser som gjør at hverdagen i skole, arbeid og familie blir vanskelig å takle. Avdelingen gir også tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser i behov av døgnbehandling.  

Innleggelse i døgnavdelingen kan i en periode være riktig behandlingsnivå dersom behandling i kommunehelsetjenesten eller poliklinisk behandling ikke har ført fram til ønsket bedring. Behandlingen tilrettelegges individuelt innenfor bestemte rammer. Personalet som er tverrfaglig sammensatt vil utgjøre et team på 3 personer rundt deg som pasient under hele oppholdet. Varigheten på oppholdet avtales og kan vare fra noen uker opp til 3 måneder.

Kontakten med oss etableres gjennom henvisning fra fastlegen din, eventuelt gjennom poliklinisk behandler dersom du allerede er i spesialisthelsetjenesten eller direkte overføring fra et sykehusopphold.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Myrvegen 80
Hold rett frem i rundkjøringen ved Rema og Toyota.
Telefon
63 94 12 50
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF

DPS Øvre Romerike
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Henrik Bulls veg 123
Besøksadresse
Henrik Bulls veg 123(Kart)

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?