ARA Follo døgn

Vi tilbyr avrusning og nedtrapping av illegale og legale rusmidler, samt døgnbehandling ved kompliserte, samtidige rus- og psykiatrilidelser, også kalt ROP-lidelser.

Les mer om ARA Follo døgn

ARA Follo døgn

Avgiftningsenheten

Vi tilbyr avgiftning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer. Vi kartlegger for videre behandling og rusmønster (rusanamnese, sosiale og praktiske ferdigheter og motivasjon). Vi vurderer også om det er somatisk eller psykisk tilleggsproblematikk relatert til rusavhengigheten.

Vår behandlingsform består av individuelle samtaler og gruppetilbud. Vi utfører ikke mer omfattende diagnostiske utredninger av alvorlige psykiske lidelser, men kan vurdere om en utredning bør anbefales. 

Enheten har totalt sju plasser.

ROP-enheten

ROP står for rus- og psykiatrilidelser. ROP-enheten tilbyr helhetlig og døgnbasert behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB ). Behandlingen tilbys personer over 18 år med psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet, som har behov for mer enn poliklinisk behandling. Enheten har ni plasser.

Behandlingen inkluderer psykoterapi, gruppeterapi, miljøterapi, utredning, medisinsk og sosialfaglig behandling og oppfølging. I tillegg har vi ukentlige aktivitetstilbud som selvregulering i praksis, fysisk aktivitet- og turgrupper. I samarbeid med pasienten utarbeider vi en individuell behandlingsplan. Dersom ikke annet er avtalt, er deltagelse i programmet obligatorisk. Kommunen har ansvar for forhold som jobb, bolig og fritidsaktiviteter. Men det er viktig for oss å sammarbeide med kommunen eller bydelen, slik at vi får lagt til rette for en god oppfølging.

Vi ser på pårørende som en ressurs. Pårørende, være seg familien, en god venn eller en annen nærstående person, vil også påvirkes og merkes av situasjonen når pasienten er innlagt. Noen pårørende har behov for konkret oppfølgning, og vi tilbyr samtaler og informasjon når det er ønskelig.

Lengden på oppholdet vurderes underveis i tverrfaglig team sammen med pasienten. Gjennomsnittlig varighet er fire måneder.

Alle som henvises til oss blir innkalt til et møte sammen med henviser eller annen samarbeidspartner i forkant av innleggelse. Da kartlegger vi motivasjon, gjensidige forventninger og forpliktelser til egeninnsats og endringsarbeid.

Henvisning

Elektiv avrusning (PDF)

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 90 78 16 86
Forløpskoordinator: 63 89 40 36
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF
Avd. rus og avhengighet, Follo døgn
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Vestveien 15, Ski
Besøksadresse
Vestveien 15(Kart)

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsb-pakkeforlopTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløpTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?