ARA Illegale rusmidler (IR)

Seksjon Illegale rusmidler (IR) gir tilbud om avrusning til personer som har et hovedmisbruk av illegale rusmidler. Behandlingstilbudet er for kvinner og menn over 18 år.

Les mer om ARA Illegale rusmidler (IR)

ARA Illegale rusmidler (IR)

Seksjon IR tilbyr behandling til pasienter med rusmiddelavhengighet dominert av illegale rusmidler. Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte pasient med utgangspunktet i behov og ønsker beskrevet i henvisning.

Miljøterapi er sentralt i seksjonens behandlingstilbud. Behandlingsmiljøet er tilrettelagt slik at pasientens muligheter for læring, mestring og personlig ansvar fremmes. Innenfor klare rammer og en trygg struktur forsøker vi å skape situasjoner hvor pasienten opplever mestring. Formålet er å styrke opplevelse av motivasjon og egenverdi. I behandlingen inngår det individualsamtaler og deltakelse i samtalegrupper.

Alle pasienter blir tilsett av lege innen 24 timer etter innleggelse. Det er gjennom oppholdet fokus på fysisk og psykisk helse med observasjon og behandling av abstinenssymptomer. Gjennom oppholdets forløp tilpasses innholdet i behandlingen til pasientens tilstand. Urinprøver tas ved inntak og underveis for å overvåke nedbrytning av inntatte substanser. Urinprøver gir viktig informasjon for bruk ved medisinering. Urinprøver benyttes også som kontrolltiltak. Pasienter får rutinemessig tilbud om blodprøve. Behandlingen oppsummeres i en epikrise som sendes til henvisende instans og pasientens øvrige samarbeidspartnere med mindre pasienten aktivt reserver seg mot dette ved innleggelse. Det gis informasjon om rett til individuell plan, bistand for å få til samarbeid med riktige instanser og oppmuntres til gjennomføring av samarbeidsmøter i løpet av oppholdet.

Illegale rusmidler (IR) døgn er en del av Avdeling rus og avhengighet (ARA), Divisjon psykisk helsevern.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Inngang 5. Seksjon IR.
Telefon
Sentralbord: 67 96 80 00
Forløpskoordinator: 63 89 40 36
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF
Avd. Rus og avhengighet, Seksjon Illegale rusmidler (IR)
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Nye nord Nordbyhagen
Besøksadresse
Sykehusveien 27, Lørenskog Google maps(Kart)

Buss og taxi

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer om parkering

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Besøkstid

For å beskytte mot smitte vil antall besøkende være begrenset.
Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil derfor kun en til to av innlagte pasienters nærmeste pårørende få komme på besøk. Det vil si kun 1-2 personer i løpet av en dag.

Les mer om besøk på Ahus

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Internett og Wi-Fi

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett (AHUS-GUEST).

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen.

I tilegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nittedal, Skedsmo, Ullensaker, Ski og Oslo.

Les mer

Oppholdsrom

​I 1. etasje er det et enkelt oppholdsrom, med automater hvor kan kjøpe kafe, mineralvann og snacks.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsb-pakkeforlopTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløpTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?