ARA Illegale rusmidler (IR)

Seksjon Illegale rusmidler (IR) gir tilbud om avrusning til personer som har et hovedmisbruk av illegale rusmidler. Behandlingstilbudet er for kvinner og menn over 18 år.

Les mer om ARA Illegale rusmidler (IR)

ARA Illegale rusmidler (IR)

Seksjon IR tilbyr behandling til pasienter med rusmiddelavhengighet dominert av illegale rusmidler. Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte pasient med utgangspunktet i behov og ønsker beskrevet i henvisning.

Miljøterapi er sentralt i seksjonens behandlingstilbud. Behandlingsmiljøet er tilrettelagt slik at pasientens muligheter for læring, mestring og personlig ansvar fremmes. Innenfor klare rammer og en trygg struktur forsøker vi å skape situasjoner hvor pasienten opplever mestring. Formålet er å styrke opplevelse av motivasjon og egenverdi. I behandlingen inngår det individualsamtaler og deltakelse i samtalegrupper.

Alle pasienter blir tilsett av lege innen 24 timer etter innleggelse. Det er gjennom oppholdet fokus på fysisk og psykisk helse med observasjon og behandling av abstinenssymptomer. Gjennom oppholdets forløp tilpasses innholdet i behandlingen til pasientens tilstand. Urinprøver tas ved inntak og underveis for å overvåke nedbrytning av inntatte substanser. Urinprøver gir viktig informasjon for bruk ved medisinering. Urinprøver benyttes også som kontrolltiltak. Pasienter får rutinemessig tilbud om blodprøve. Behandlingen oppsummeres i en epikrise som sendes til henvisende instans og pasientens øvrige samarbeidspartnere med mindre pasienten aktivt reserver seg mot dette ved innleggelse. Det gis informasjon om rett til individuell plan, bistand for å få til samarbeid med riktige instanser og oppmuntres til gjennomføring av samarbeidsmøter i løpet av oppholdet.

Illegale rusmidler (IR) døgn er en del av Avdeling rus og avhengighet (ARA), Divisjon psykisk helsevern.

Kontakt

Oppmøtested
Inngang 5. Seksjon IR.
Telefon
67 96 80 00
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF
Avd. Rus og avhengighet, Seksjon Illegale rusmidler (IR)
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Parkering

​Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger 8-10 minutters gange fra hovedbygget. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet.

Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Bussrutene 362 og 363 går til og fra Grorud. Rutene 401, 411, 417,418 og 872 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetabeller på www.ruter.no eller tlf. 177.

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor tlf. 05515

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen.

I tilegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nittedal, Skedsmo, Ullensaker, Ski og Oslo.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Internett og Wi-Fi

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett (AHUS-GUEST).

Nye Nord kafe

Hos oss kan du kjøpe varme måltider til lunsj og middag. Vi tilbyr ett vegetarmåltid og suppe fra Ahus sitt eget produksjonskjøkken. Vi tilbyr vegetarmåltid hver dag og ulike kalde retter. Du kan plukke din egen salat med kafeens hjemmelagde dressing. 

Hos oss kan du betale med kontant, kort og vipps

Åpen for alle.
Mandag til fredag fra kl 08.00-16.30.
Lørdag og søndag fra kl 08.30-15.30

Oppholdsrom

​I 1. etasje er det et enkelt oppholdsrom, med automater hvor kan kjøpe kafe, mineralvann og snacks.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.