ARA Klosteret døgn

Klosteret er et korttids døgnbehandlingstilbud som tilbyr avrusning og nedtrapping til personer med alkohol- og medikamentavhengighet. 

Les mer om ARA Klosteret døgn

ARA Klosteret døgn

Klosteret er regulert av lov om spesialisthelsetjenester og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling til kvinner og menn over 18 år med alkohol- og/eller medikamentavhengighet.
 
Klosteret tilbyr avrusning/stabilisering, medikament nedtrapping og kartlegging.
 
Avhengighet er et sammensatt problem hvor medisinske, sosiale og psykologiske forhold er viktig i behandlingen. Klosteret har ulike tilbud, og behandlingen tilpasses den enkeltes behov.
 
Vårt arbeid utføres i tett samarbeid med kommunale tjenesteytere, fastleger og ruspoliklinikker.
 
Klosteret  er en del av Avdeling rus og avhengighet (ARA), Divisjon psykisk helsevern.

Kontakt

Telefon
64 84 33 00
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
Avd. Rus og avhengighet, Klosteret
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.