Spesialpsykiatri

Avdeling spesialpsykiatri gir utredning og behandling til pasienter med psykoselidelse, pasienter med psykose og samtidig rusavhengighet, og til pasienter som er dømt til behandling innen psykisk helsevern. 

Les mer om Spesialpsykiatri

Spesialpsykiatri

Vi har fokus på brukermedvirkning og tilstreber en åpen dialog med pasientene og deres nettverk. Individualsamtaler med behandlende lege eller psykolog er en del av behandlingen. Gjennom hele døgnet tilstreber vi å gi miljøterapi som legger til rette for en god døgnrytme, sosialt samvær med andre mennesker, og øvelse og fokus på det som er vanskelig. Å lære å gjenkjenne egne ressurser i møte med sin psykiske lidelse er også en viktig del av det terapeutiske arbeidet. For de pasientene som trenger det mest har vi skjermet enhet der man sammen med personalet får støtte og hjelp til å tåle samvær med flere mennesker og mer stimuli. Vi driver utvikling og forbedring av eksisterende og nye behandlingstilbud, og vi satser på forskning og utdanning av helsepersonell for å gi best mulig helsehjelp til de som er i behov av våre tjenester.

Behandlingstilbudet består blant annet av følgende satsningsområder:

  • Åpen dialog i nettverksmøter, som er en tilnærming der pasienter og deres nettverk møter behandlingsteamet til åpne samtaler for å snakke om det som er viktig for pasienten og pårørende.
  • ERM (Early Recognition method), som er et verktøy for å arbeide med aggresjon og voldsproblematikk
  • Motiverende samtaler, der man har fokus på rusmestring
  • Miljøterapi
  • Fysisk helse
  • Medikamentell behandling
  • Sikkerhetspsykiatri
  • Gruppesamtaler

Avdeling spesialpsykiatri består av tre seksjoner, og telefonnummer til vaktrommene er:
Seksjon A: 66 92 60 13
Seksjon B (sikkerhetsseksjon): 66 92 60 12
Seksjon C: 66 92 60 90

Vi har også ett poliklinisk tilbud ved Ullersmo fengsel.

Kontakt

Telefon
66926000
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF
Avdeling spesialpsykiatri
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Lurudveien 13, Skedsmokorset
Besøksadresse
Lurudveien 13, Skedsmokorset(Google maps)

Praktisk informasjon

Mat på avdelingen

Du får servert frokost, lunsj, middag og kvelds.

Har du spesielle behov som spesialkost eller allergi?
Gi beskjed til din kontakt i sengeområdet.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.