Spesialpsykiatri

Avdeling spesialpsykiatri gir utredning og behandling til pasienter med psykoselidelse, pasienter med psykose og samtidig rusavhengighet, og til pasienter som er dømt til behandling innen psykisk helsevern. 

Les mer om Spesialpsykiatri

Spesialpsykiatri

Vi har fokus på brukermedvirkning og tilstreber en åpen dialog med pasientene og deres nettverk. Individualsamtaler med behandlende lege eller psykolog er en del av behandlingen. Gjennom hele døgnet tilstreber vi å gi miljøterapi som legger til rette for en god døgnrytme, sosialt samvær med andre mennesker, og øvelse og fokus på det som er vanskelig. Å lære å gjenkjenne egne ressurser i møte med sin psykiske lidelse er også en viktig del av det terapeutiske arbeidet. For de pasientene som trenger det mest har vi skjermet enhet der man sammen med personalet får støtte og hjelp til å tåle samvær med flere mennesker og mer stimuli. Vi driver utvikling og forbedring av eksisterende og nye behandlingstilbud, og vi satser på forskning og utdanning av helsepersonell for å gi best mulig helsehjelp til de som er i behov av våre tjenester.

Behandlingstilbudet består blant annet av følgende satsningsområder:

  • Åpen dialog i nettverksmøter, som er en tilnærming der pasienter og deres nettverk møter behandlingsteamet til åpne samtaler for å snakke om det som er viktig for pasienten og pårørende.
  • ERM (Early Recognition method), som er et verktøy for å arbeide med aggresjon og voldsproblematikk
  • Motiverende samtaler, der man har fokus på rusmestring
  • Miljøterapi
  • Fysisk helse
  • Medikamentell behandling
  • Sikkerhetspsykiatri
  • Gruppesamtaler

Avdeling spesialpsykiatri består av tre seksjoner; Seksjon A, B (sikkerhetsseksjon) og C.
Vi har også ett poliklinisk tilbud ved Ullersmo fengsel.

Kontaktinformasjon

Telefon
Forløpskoordinator: 94 84 86 16 , telefontid klokken 08.30-10.30
Sentralbord: 66 92 60 00
Seksjon A: 66 92 60 13
Seksjon B (sikkerhetsseksjon): 66 92 60 12
Seksjon C: 66 92 60 90
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF
Avdeling spesialpsykiatri
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Lurudveien 13, Skedsmokorset
Besøksadresse
Lurudveien 13, Skedsmokorset(Kart)

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Mat på avdelingen

Du får servert frokost, lunsj, middag og kvelds.

Har du spesielle behov som spesialkost eller allergi?
Gi beskjed til din kontakt i sengeområdet.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykoselidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykoselidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Fant du det du lette etter?