Sterilforsyningsavdeling

Avdelingen steriliserer instrumenter og utstyr til operasjoner / sterile prosedyrer som brukes i pasientbehandling.

Avdeling for sterilforsyning yter service til alle avdelinger ved Akershus universitetssykehus som skal ha sterilt utstyr til sterile prosedyrer og operasjoner.


Kontakt

Oppmøtested
Behandlingsbygg 1 og 2 underetasje (U1B2 - U1B3)
Telefon
67960062