HELSENORGE

Barn og unge som pårørende

Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Når en i familien er syk, drikker for mye alkohol, ruser seg eller sliter psykisk, kan det påvirke hele familien.

Barn og unge får ofte med seg mer enn vo​ksne tror og påvirkes når omsorgspersoner, foreldre eller søsken er syke. Barn trenger åpenhet, at du snakker om det som skjer og hvordan det oppleves.

På sykehuset ønsker vi å bidra til at barn og unge pårørende blir godt tatt vare på, får tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging slik at de best mulig kan leve med helseutfordringer, med utgangspunkt i hva som er viktig for dere.

På denne siden finner du også tre brosjyrer som kan være fine å ha og dele med barna.

Til deg som er barn eller ungdom

Det er vanlig å ha mange spørsmål når en i familien er syk. Vi som jobber på sykehuset vil hjelpe deg og din familie så godt vi kan med å forstå det som skjer. Du finner mer nyttig informasjon i brosjyren under. Spør oss om du lurer på noe.

Barn og unge som pårørende

Til deg som er forelder

Når noen i familien er syk trenger barn og unge at de voksne er åpne og​ ærlige. Det er vanlig at barna lurer på hva som skjer og har behov for informasjon eller oppfølging. Husk at det er du som forelder kjenner barna dine best.

Barn og ungdom kan ha ulike spørsmål, de minste barna kan være mest praktisk opptatt av hvordan den som er syk har det på sykehuset, og hvem det er som hjelper en syke. Eldre barn har oftere behov for mer informasjon om hva som skjer både før, under og etter behandling. 

Barn og unge er forskjellige og det er vanlig at de håndterer en sykdomssituasjon ulikt. Det er viktig at barn og unge har omsorgsfulle voksne rundt seg, at de er åpne og ser behov for og inviterer de til å snakke om situasjonen.

Barn og unge som pårørende - rettigheter og behov


 

Hva kan vi tilby deg og ​​din familie?​

Akershus universitetssykehus (Ahus) tilbyr barne- og familiesamtaler med helsepersonell som kan bistå med å snakke på et språk som barn i ulike aldre kan forstå. Disse samtalene gjør at dere sammen kan finne en felles forståelse og få hjelp til å mestre sykdomssituasjonen. For å avtale en samtale kan du spørre en ansatt på avdelingen.

Under samtalene kan man dekke temaer som

 • hvordan sykdommen påvirker hverdagslivet til familien
 • informasjonsbehov
 • behandlingsforløpet, medisiner, undersøkelser og så videre​

Besøk

Vi tilbyr å legge til rette for besøk på sykehuset. Det kan være viktig at barn og unge får god informasjon om hvordan miljøet er rundt den syke, som medisinskteknisk utstyr, eller hvordan den syke har det. Slik blir de best mulig forberedt på hva de kan møte på besøk. 

Støtte

Vi er også behjelpelige med å informere helsesykepleier i kommunen slik at de også kan følge opp barn og unge på skole eller barnehage. Vi har også informasjon om gode nettsteder hvor du kan finne kunnskap, hjelp og støtte i din kommune, samt ulike brukerorganisasjoner. ​Les mer om hva vi og eventuelt kommunen gjør i brosjyren under.

Sammen om barn som pårørende - sykehus og kommune
​​​​​

Tips

Under finner du råd og tips om hva som kan være lurt å gjøre før, under og etter behandling. Siden ulike behandlinger har ulik varighet, kan rådene leses både samlet og på ulike tidspunkt underveis i behandlingen.


Før behandling

 • Fortell barna om sykdom og behandling så tidlig som mulig.
 • Tenk igjennom hva barna kan ha fått meg seg, hva de vet og hva de kan lure på.
 • Snakk åpent med barna om det som skjer. Vær ærlig, bruk ord de forstår og oppfordre dem til å spørre hvis de lurer på noe.
 • Vis gjerne tekst, bilder eller video som forklarer behandlingen, sykdommen eller som viser sykehuset. Bruk informasjon fra sykehuset eller gode nettsider.
 • Planlegg hvordan dere skal ha kontakt ved en innleggelse (telefon/meldinger/chat eller besøk på sykehuset). Lag en liste med kontaktinformasjon til sykehuset og ha den tilgjengelig hjemme så alle vet hvor den er.
 • Planlegg det som skal skje hjemme og lag oversikter over vanlige ting som måltider, lekser, husarbeid og fritidsaktiviteter.
 • Er det spesielle hendelser i barnas liv det må tas hensyn til, for eksempel bursdager?
 • Snakk med barna om hvem som vil få informasjon om det som skjer, for eksempel familie, barnehage og skole.
 • Spør barna hvem de ønsker skal vite om sykdommen og om de ønsker å fortelle selv.
 • Snakk med barn og unge om hva de kan si hvis noen spør om sykdommen eller behandling.

Under behandling 

 • Informer barna om behandlingen og prognose. Vær ærlig og konkret.
 • Vi kan gi råd om hvordan man kan snakke med barn. Vi kan også bli med i samtaler, alene eller sammen med deg.
 • Snakk med oss om besøk på sykehuset og hvem som er kontaktpersoner for barna.
 • Avtal hvordan dere skal holde kontakten med hverandre ved behandling.
 • Oppmuntre barna til å fortsette med sine daglige aktiviteter.
 • Hold kontakt med familie, barnehage og skole.
 • Dersom du får en alvorlig beskjed: Informer barna etter at du selv har fått reagert. Involver andre voksne omsorgspersoner og be helsepersonell om å være tilstede hvis du ønsker det. Ikke vent for lenge med å informere barna. 

Etter behandling

 • Bruk tid sammen. Fortsett med aktiviteter dere liker eller finn på nye.
 • Snakk med barna om hvordan sykdommen og behandlingen har påvirket dem og familien.
 • Fortell barna at de kan føle og mene hva de vil, og at det er greit både å være alene og sammen med venner.
 • Oppmuntre til vanlige fritidsaktiviteter.
 • Snakk sammen om hva som vil skje fremover med sykdom, jobb og hverdagen i familien.
 • Snakk sammen om hvilke oppgaver barna har hjemme. Er de passende eller bør de endres? 
 • Si ja til hjelp og støtte fra andre til smått og stort, fra familie, venner, naboer, barnehage eller skole.
 • Hold kontakten med skole, barnehage og fritidsarenaer om familiens situasjon og utvikling av sykdommen.
 • Snakk med noen dersom du er bekymret for barna.

 

Vil du v​​​ite mer?​

Du kan få tips og råd om hvordan søke hjelp, hva som er vanlige reaksjoner for barn og unge og hvordan snakke sammen i familien om det som skjer. Andre tema kan være; hvordan det er å være forelder når familien opplever sykdom.​

Fant du det du lette etter?