Blodgiver

Informasjon til blodgivere.

Blod kan ikke fremstilles på noen måte, og må derfor gis. Blod er uerstattelig for å kunne behandle svært mange sykdommer og skader, og mange pasienter ville ikke overleve uten at det fantes noen som vil gi blod. 

Alle kan komme i en situasjon der en selv, familie eller venner trenger blod fra blodbanken. Blodgiverne våre er den ressursen syke​huset er avhengig av for å gi pasienter det tilbudet de trenger.​

 

Registrer deg som blodgiver

 

Hvorfor gi blod?

Behovet for blodgivere er stadig økende. Siden blod ikke kan fremstilles kunstig eller kjøpes på lik linje med andre medikamenter, er vi avhengige av givere som kan donere blod til oss. Ditt blod kan hjelpe tre pasienter, da vi bearbeider blodet til tre ulike blodprodukter: Røde blodceller, blodplater og plasma.​

Hvem kan bli blodgiver?

For å bli blodgiver må du være mellom 18 - 60 år, være frisk og ikke tilhøre risikogrupper.

Les mer om hvem som kan gi blod​

Bestilling eller endring av time

Ønsker du å bestille ny time for å gi blod, eller endre en time, kan du sende en epost til blodgivere@ahus.no.

Tappestasjo​ner

Blodbanken Nordbyhagen Blodbanken Jessheim Blodbanken Ski Blodbanken Lillestrøm​ Blodbussen