Jeg vil gi blod

Blodet brukes til mange typer pasienter og behandlinger, for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Vi ønsker deg velkommen som blodgiver hos oss. Blodgiverne våre er den ressursen syke huset er avhengig av for å gi pasienter det tilbudet de trenger.

Bestilling eller endring av time

Ønsker du å bestille ny time for å gi blod, eller endre en time, kan du sende en epost til blodgivere@ahus.no. eller ringe oss. Dersom det gjelder time samme dag er det fint om du tar kontakt på telefon, se under Tappestasjoner for mer informasjon.

Tappested

Blodbanken Nordbyhagen Blodbanken Jessheim Blodbanken Ski Blodbanken Lillestrøm​ Blodbanken Kongsvinger Blodbussen

Sjekkliste - når kan du ikke gi blod

Akupunktur

Hvis årsaken til at du har fått akupuntur ikke har betydning for blodgivingen, gjelder følgende regel: akupunktur utført av autorisert helsepersonell i Norge og med sterilt engangsutstyr godkjennes.
Akupunktører, homeopater, naprapater og osteopater er ikke omfattet av den norske autorisasjonsordningen, og har du vært til behandling hos noen av disse, må du vente i seks måneder før du gir blod.

Flåttbitt

Flåttbitt gir karantene i fire uker om det er ukomplisert. Har du fått utslett eller reaksjoner er karantenetiden seks måneder.

Hull i ørene

Minimum seks måneders karantene etter at siste hull er satt med mindre det er brukt sterilt engangsutstyr.

Gravide

Gravide skal ikke gi blod. Etter fødsel skal kvinnen vente minst 12 måneder med å gi blod.

Antibiotika

Bruker du antibiotika, kan du ikke gi blod. Du må vente 14 dager etter avsluttet behandling.

Infeksjoner

Infeksjoner eller eksponering for infeksjon kan gjøre at du for kortere eller lengre tid ikke kan gi blod. I noen tilfeller må du helt slutte som blodgiver.

Forkjølelse

Hvis du har vært forkjølet, må du vente syv dager etter at du er frisk og symptomfri før du kan gi blod.

Feber

Hvis du har feber må du vente 14 dager etter at du er frisk og symptomfri før du kan gi blod.

Munnsår

Hvis du har munnsår, skal du ikke gi blod. Du må vente 14 dager etter at såret har grodd.

Sår/gnagsår

Dersom du har sår/gnagsår må du vente til du har hel hud/skorpe før du kan gi blod.

Omgangssyke eller diaré

Dersom du hatt omgangssyke eller diaré, må du vente 14 dager etter at du er symptomfri før du kan gi blod.

Malaria

Personer som har eller har hatt malaria utelukkes permanent. Personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område kortere enn seks måneder får tolv måneders karantene. Eventuell malariatesting kan endre karantenetiden. Malariatest kan tidligst gjennomføres fire måneder etter siste opphold i område der malaria er endemisk. Ta kontakt med blodbanken.

Nye medisiner?

Bruker du medisiner eller smertestillende, kan det hende du ikke kan gi blod. Det vil i de fleste tilfeller være avhengig av hva som er årsaken til at du bruker medisiner. I andre tilfeller er det legemidlet i seg selv som er avgjørende.

Om du kan gi blod må derfor vurderes konkret i den enkelte situasjon. Ring ditt tappested for å avklare.

Narkotiske midler

Personer som har hatt sporadisk/engangsbruk av narkotiske midler som ikke injiseres får ett års karantene.

Reist utenfor Norden de siste 4 uker?

Hvis ja, ring ditt tappested slik at vi kan vi avgjøre om du kan gi blod eller ikke.

Zikavirus

Hvis du har oppholdt deg i et område med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber kan du ikke gi blod før det har gått minst 28 dager etter at du har forlatt området.
Hvis seksualpartneren din har vært i et zikaområde, må du vente minst fire måneder hvis du har mannlig seksualpartner og minst tre måneder hvis du har kvinnelig seksualpartner etter at partneren din forlot området, før du kan gi blod igjen.

Piercing eller tatovering

Har du tatt piercing eller tatovering må du vente i seks måneder før du kan gi blod. Dersom det er satt hull i slimhinner som nese, tunge, leppe, kinn eller kjønnsorgan kan du som hovedregel ikke gi blod før en måned etter at nålen er tatt ut.

Ny seksualpartner

Har du byttet seksualpartner må du vente med å gi blod i minimum 6 måneder.

Tannbehandling

Vent i 24 timer før du gir blod. Ved rotfylling må du vente i en uke etter gjennomført behandling.


Fant du det du lette etter?