Jeg vil gi blod

Blodet brukes til mange typer pasienter og behandlinger, for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Vi ønsker deg velkommen som blodgiver hos oss. Blodgiverne våre er den ressursen syke huset er avhengig av for å gi pasienter det tilbudet de trenger.

Bestilling eller endring av time

Ønsker du å bestille ny time for å gi blod, eller endre en time, kan du sende en epost til blodgivere@ahus.no. eller ringe oss. Dersom det gjelder time samme dag er det fint om du tar kontakt på telefon, se under Tappestasjoner for mer informasjon.

Tappested

Blodbanken Nordbyhagen Blodbanken Gardermoen Blodbanken Ski Blodbanken Lillestrøm​ Blodbanken Kongsvinger

Gi blod under dagens korona-situasjon

  • Det skal være trygt å komme til blodbanken
  • Du får 14 dagers karantene ved reise utenfor Norge
  • Gi oss beskjed hvis du ikke kan komme til timen din
  • Sykehuset har innført adgangskontroll, du kommer inn når du har avtale med blodbanken
  • Ditt bidrag er viktig for pasienter

Et tilstrekkelig blodlager er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av Koronavirus. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. Derfor er det kun de som er helt friske som skal møte i blodbanken. Her har vi forsøkt å samle litt informasjon til deg som er blodgiver.

Blodgivning - en viktig del av dugnaden

Blodgivere er en viktig del av Norges beredskap, ikke bare ved skader og ulykker, men også under spredning av Koronaviruset. Ved Blodbanken Ahus opplever vi at mange blodgivere er positive til å bidra for at pasientene skal få det de trenger av blodprodukter, også i en periode hvor vi bør bevege oss mindre ute i samfunnet. Vi setter stor pris på dette, da blodgivning er helt nødvendig for at kritisk syke pasienter skal få behandling.

Hvordan skal jeg som blodgiver forholde meg?

Blodbanken tar kontakt med deg for å kalle deg inn som vanlig (via e-post/telefon/sms). Blodprodukter er "ferskvare" og kan ikke lagres over lengre tid, vi er derfor avhengig av et jevnt oppmøte av blodgivere i lengre tid fremover. Det er viktig for beredskapen at ikke veldig mange blodgivere gir blod samtidig, men at vi har en frisk andel blodgivere som kan kalles inn frem i tid.

For å sikre at vi har tilstrekkelig beredskap, og at vi får tak i de blodgiverne vi trenger, er det viktig at du kommer til timeavtalen, eller melder fra om du ikke kan møte, samt at du tar telefonen om vi ringer deg.

Følg med på gjeldende råd, ikke møt i Blodbanken om du har forkjølelsessymptomer. Vi deler viktig informasjon både på våre nettsider og i sosiale medier. Blodgivere med timeavtale kan få informasjon om endrede retningslinjer på sms. Har du eller noen i husstanden vært ute og reist, så kontakt oss for å avklare om du kan møte i Blodbanken eller ikke. Er du i isolat eller karantene skal du ikke møte i Blodbanken.

Blir du syk etter blodgivning må du kontakte oss så snart du kan.

Er det trygt å komme i blodbanken?

Ved Blodbanken innførte vi allerede i januar karantene etter reise til områder med stor spredning av Koronaviruset, og vi har fulgt utviklingen nøye. Det finnes ikke holdepunkter for at viruset smitter ved blodoverføring, men med et såpass nytt virus er det mye man ikke vet sikkert. Vi tilstreber derfor å leve etter et "føre var-prinsipp". For at det skal være trygt for både blodgivere og ansatte har vi gradvis innført tiltak for å forebygge smittespredning.

Kom til blodbanken kun om du er symptomfri

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke gi blod eller komme til blodbanken. Du må ha vært symptomfri siste 14 dager.

Adgangskontroll

Det er innført adgangskontroll til Akershus Universitetssykehus, og på flere av våre tappesteder, vakter slipper deg inn om du har avtale i Blodbanken.

La barna bli hjemme

Vi synes vanligvis at det er hyggelig at barn eller venner blir med i blodbanken, men vi kommer ikke til å tillate dette en periode fremover.

Nyregistreringer utsettes

For å redusere antallet besøkende setter vi ikke opp timer for nyregistrering av blodgivere. Vi ønsker selvfølgelig disse velkommen når situasjonen roer seg. Et tilstrekkelig antall blodgivere er viktig for beredskapen, men vi ber om forståelse for dette tiltaket i den situasjonen vi er i nå.

Hilsing og renhold

Vi håndhilser ikke på våre blodgivere for tiden, etter anbefaling fra myndighetene. God håndhygiene er noe vi alltid er bevisst på og dette er nok et av de viktigste tiltakene for hele befolkningen. Vi har innført forsterket renhold på såkalte "kontaktpunkter", dvs dørhåndtak, tastatur, skapdører, telefoner og så videre. Alle besøkende oppfordres til god håndhygiene, og Antibac er tilgjengelig. 

Andre tiltak ved Blodbanken

Ansatte har fått nye regler å forholde seg til ved sykdom. Vår møtevirksomhet er sterkt redusert og vi er delt opp i ulike team for å sørge for å unngå nærkontakt.

Vi har midlertidig stoppet blodbuss-samarbeidet med Blodbanken i Oslo av samme årsak. 

Blodgiver og vært koronasyk?

Blodbanken ved Ahus ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter covid-19-infeksjon. Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 kan danne antistoff mot koronavirus som vi tror gir beskyttelse mot viruset (immunitet).

Les hvordan du kan bidra her

Sjekkliste - når kan du ikke gi blod

Akupunktur

Hvis årsaken til at du har fått akupunktur ikke har betydning for blodgivingen, gjelder følgende regel: akupunktur utført av autorisert helsepersonell i Norge og med sterilt engangsutstyr godkjennes.   

Akupunktører, homeopater, naprapater og osteopater er ikke omfattet av den norske autorisasjonsordningen, og har du vært til behandling hos noen av disse, må du vente i seks måneder før du gir blod.

Flåttbitt

Flåttbitt gir karantene i fire uker om det er ukomplisert. Har du fått utslett eller reaksjoner er karantenetiden seks måneder.

Hull i ørene

Minimum seks måneders karantene etter at siste hull er satt med mindre det er brukt sterilt engangsutstyr.

Graviditet

  • Gravide skal ikke gi blod.
  • Etter fødsel skal kvinnen vente minst 12 måneder med å gi blod.
  • Etter abort skal kvinnen vente 6 måneder med å gi blod.

Antibiotika

Bruker du antibiotika, kan du ikke gi blod. Du må vente 14 dager etter avsluttet behandling.

Infeksjoner

Infeksjoner eller eksponering for infeksjon kan gjøre at du for kortere eller lengre tid ikke kan gi blod. I noen tilfeller må du helt slutte som blodgiver.

Forkjølelse

Hvis du har vært forkjølet, må du vente syv dager etter at du er frisk og symptomfri før du kan gi blod.

Feber

Hvis du har feber må du vente 14 dager etter at du er frisk og symptomfri før du kan gi blod.

Munnsår

Hvis du har munnsår, skal du ikke gi blod. Du må vente 14 dager etter at såret har grodd.

Sår/gnagsår

Dersom du har sår/gnagsår må du vente til du har hel hud/skorpe før du kan gi blod.

Omgangssyke eller diaré

Dersom du hatt omgangssyke eller diaré, må du vente 14 dager etter at du er symptomfri før du kan gi blod.

Malaria

Personer som har eller har hatt malaria utelukkes permanent. Personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område kortere enn seks måneder får tolv måneders karantene. Eventuell malariatesting kan endre karantenetiden. Malariatest kan tidligst gjennomføres fire måneder etter siste opphold i område der malaria er endemisk. Ta kontakt med blodbanken.

Nye medisiner?

Bruker du medisiner eller smertestillende, kan det hende du ikke kan gi blod. Det vil i de fleste tilfeller være avhengig av hva som er årsaken til at du bruker medisiner. I andre tilfeller er det legemidlet i seg selv som er avgjørende.

Om du kan gi blod må derfor vurderes konkret i den enkelte situasjon. Ring ditt tappested for å avklare.

Narkotiske midler

Personer som har hatt sporadisk/engangsbruk av narkotiske midler som ikke injiseres får ett års karantene.

Reist utenfor Norden de siste 4 uker?

Hvis ja, ring ditt tappested slik at vi kan vi avgjøre om du kan gi blod eller ikke.

Zikavirus

Hvis du har oppholdt deg i et område med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber kan du ikke gi blod før det har gått minst 28 dager etter at du har forlatt området.
Hvis seksualpartneren din har vært i et zikaområde, må du vente minst fire måneder hvis du har mannlig seksualpartner og minst tre måneder hvis du har kvinnelig seksualpartner etter at partneren din forlot området, før du kan gi blod igjen.

Piercing eller tatovering

Har du tatt piercing eller tatovering må du vente i seks måneder før du kan gi blod. Dersom det er satt hull i slimhinner som nese, tunge, leppe, kinn eller kjønnsorgan kan du som hovedregel ikke gi blod før en måned etter at nålen er tatt ut.

Ny seksualpartner

Har du byttet seksualpartner må du vente med å gi blod i minimum 6 måneder.

Tannbehandling

Vent i 24 timer før du gir blod. Ved rotfylling må du vente i en uke etter gjennomført behandling.


Fant du det du lette etter?