Habilitering - Posisjoneringsklinikk

Posisjoneringsklinikk er et tilbud til barn og ungdom (0-18 år) som følges opp ved barnehabiliteringen med behov for avansert individuell tilpasning i liggende, sittende eller stående stilling.

Klinikken administreres av barnehabiliteringen på Ahus og er samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral og fagpersoner kommuner og bydeler. 

Noen av barna eller ungdommene som følges opp ved barnehabiliteringen har sykdommer eller funksjonsnedsettelser som i stor grad påvirker kroppens utvikling og vekst. I noen tilfeller kan sykdom eller funksjonsnedsettelser føre til store feilstillinger eller deformiteter i nakke, rygg, hofter og ekstremiteter, og påvirke grad av viljestyrte bevegelser. Da kan det være utfordrende å finne posisjoneringshjelpemidler som gir tilstrekkelig og best mulig støtte.

Posisjoneringsklinikken gir mulighet til felles vurdering og drøfting, slik at aktuelle fagpersoner og foreldre sammen finner best mulig posisjonering for barnet ungdommen.

Henvisning

Fysioterapeut eller ergoterapeut i kommunen, eller bydelen, fyller ut henvisningsskjema til barnehabiliteringen på Ahus og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo.

 

(lenke til Henvisningsskjemaet)

Henvisningsskjemaet fylles ut digitalt, men må sendes per post.

I henvisningen må det komme tydelig fram hvilke hjelpemidler som skal vurderes og hvilke hjelpemidler eller tilpasninger som er prøvd tidligere. De aktuelle hjelpemidlene må være tilgjengelige ved vurderingen.

Vurdering og hjelpemidler

Vurdering

En vurdering blir gjort der barnet eller ungdommen og hjelpemidlene er, som regel hjemme eller i barnehage eller skole. Vurderingen tar cirka to timer.

Under vurderingen deltar foresatte, rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral,  fysioterapeut og ergoterapeut fra både barnehabiliteringen og fra kommune eller bydel.

I løpet av vurderingen finner vi ut om det er aktuelt med tilpasning av eksisterende hjelpemiddel eller utprøvning av nytt hjelpemiddel.

Dersom standard hjelpemidler ikke gir tilstrekkelig støtte eller korrigering av feilstillinger, kan støpte posisjoneringsenheter være det beste alternativet.

Støp 

Barnet eller ungdommen får også en innkalling til en konsultasjon for støp på barnehabiliteringen. Her deltar de samme fagpersonene og aktuelt hjelpemiddelfirma. Støpingen foregår ved at barnet plasseres i en støpesekk. Det er ikke smertefullt eller vondt for barnet.

Hjelpemiddelet er klart fem til seks uker etter konsultasjonen for støp. Barnet eller ungdommen får utlevert hjelpemiddelet på Ahus Nordbyhagen. Dersom dere skal beholde eventuelt eksisterende understell blir det hentet av firmaet i forkant av utleveringen.

Hjelpemiddelet skal evalueres cirka fire uker etter utlevering. Evalueringen gjøres sammen med ergoterapeut og fysioterapeut i kommune eller bydel, hjelpemiddelfirmaet.

Kontaktinformasjon

Barne- og ungdomsklinikken, habilitering
67 96 22 10
 • Mandag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Sist oppdatert 05.07.2024