Håndsvette og ansiktsrødming

Kar/thorax kirurgisk sengeområde

Når svette eller rødme gir store problemer i hverdagen kan man bryte eller fjerne nerver som gir rødme i ansiktet og ekstrem svette i hendene eller armhulene.

Innledning

Det sympatiske nervesystemet, som er et ikke viljestyrt nervesystem, kontrollerer svetteproduksjonen og blodkarene som gir rødme. En operasjon for å bryte eller fjerne nervene som styrer dette gir ønsket effekt for cirka 90 prosent av pasientene. Effekten av inngrepet kommer umiddelbart for de fleste, men for rødmeoperasjoner kan det ta inntil 14 dager før man får effekt.

Hovednervene til det sympatiske nervesystemet går på innsiden av brystveggen på begge sider av ryggraden. For å komme til må vi operere inne i brysthulen. Moderne kikkhullskirurgi (thoracoskopi) i brysthulen gjør at vi kan operere gjennom små innstikk i brystveggen. Ved kikkhullsoperasjon blir det vanligvis kun to små arr i hver armhule.

Operasjonen tilbys til de som har store problemer over lang tid. Inngrepet egner seg derfor ikke for de som har generell svette eller armhulesvette. Du kan heller ikke forvente bedring av fotsvette. Vi opererer veldig sjeldent på tenåringer.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Du blir vanligvis innlagt på sykehuset dagen før operasjonen. En sykepleier vil ha en samtale med deg og gi informasjon. Kirurgen som skal operere deg vil også prate med deg om inngrepet ditt dagen før eller dagen etter operasjonen.

Du får også tilsyn av anestesilegen før operasjonen. Dette er legen som gir deg narkose under operasjonen, og du vil ikke kjenne noe under inngrepet.

Ta med deg de medisinenesom du eventuelt bruker daglig. Vi anbefaler deg å kjøpe reseptfrie smertestillende tabletter (Paracet eller Ibux) som du kan bruke hjemme etter operasjonen.

2. Under

Du møter til avtalt oppmøtetid og oppmøtested. Vi gjør oppmerksom på at oppmøtetid ikke er det samme som operasjonstid. Vær forberedt på ventetid.


3. Etter

Etter operasjonen tar vi røntgenbilder av lungene dine. Du kan drikke vann, men du må vente med å spise til en lege har sett på røntgenbildene og vurdert tilstanden din.

Det er vanlig å være på sykehuset til dagen etter operasjonen. Om du trenger sykemelding, vil legen avklare dette med deg før du reiser hjem. De fleste kan gå tilbake i jobb etter mindre enn en uke.

Det er ikke vanlig med en kontroll etter operasjonen.

Å være hjemme igjen etter operasjonen

Du kan være i hverdagslig aktivitet dagen etter operasjonen. Du bør unngå ekstrem fysisk aktivitet eller påkjenninger, som for eksempel dykking og hopping, slik at sårene får gro. Vi anbefaler ikke å ta flyreiser den første uken etter operasjonen, selv om inngrepet ikke har gjort noen skade på lungene dine. Hvis det oppstår en luftlekkasje fra lungen bør du unngå å fly i tre uker.

Sårene er tapet eller limt og har ingen sting som skal fjernes. Er operasjonssåret lukket med tape skal tapen sitte på til den løsner av seg selv.

Tørre bandasjer skal ikke skiftes de første 48 timene etter operasjonen. Operasjonssår er en inngangsport for bakterier, så du må vaske hendene godt før du er i kontakt med såret. Om bandasjen blir våt etter en dusj eller gjennomtrukket med blod, må du skifte til en ren bandasje. Vi anbefaler at du venter med å dusje til det har gått 48 timer etter operasjonen. Du kan bade først når sårene er grodd.

For at arrene ikke skal bli mørke anbefaler vi at du beskytter de mot direkte sollys i seks måneder.

Smerter

Det er vanlig at sårene er ømme og svir. Du vil kjenne en viss ømhet i brystveggen der instrumentene har vært inne i brysthulen. Noen opplever et trykk over brystet og har tungt for å puste. Noen pasienter kjenner også forbigående ømhet under skulderbladene. Disse plagene blir borte av seg selv i løpet av noen uker. 

Noen få pasienter opplever smerter i armene etter operasjonen. Dette er velkjent ved operasjoner på det sympatiske nervesystemet og skyldes smerte etter nerveoverskjæringer (nevralgismerter). Disse smertene kan være plagsomme, men er ufarlige og blir alltid borte i løpet av seks til åtte uker.

Vanligvis er det tilstrekkelig med reseptfrie smertestillende medisiner som Paracetamol eller Ibux. Da følger du pakningsvedleggets anbefaling for dosering. Om du likevel har behov for det, får du resept på smertestillende medisiner.

Komplikasjoner og bivirkninger

Du kan oppleve bivirkninger etter operasjonen som kan være plagsomme. Behovet for operasjon må derfor vurderes i forhold til komplikasjoner og bivirkninger.

Ved alle typer operasjoner i brysthulen er det en liten risiko for at det oppstår blødninger eller andre problemer som gjør det nødvendig å øyeblikkelig åpne brysthulen. Dette er meget sjeldent.

Dren i brysthulen

Noen ganger er det nødvendig å legge inn et dren i brysthulen etter operasjonen, om lungen blør eller har en luftlekkasje. Da vil du våkne etter operasjonen med et lite plastrør som er ført inn gjennom brystveggen. Dette plastrøret kan som regel fjernes etter ett døgn.

Økt eller endret svetting på kroppen

De fleste som blir operert opplever økt kroppssvette. Dette ligger på 70-80 prosent etter en operasjon for rødming eller hode og ansiktsvette, og 40-50 prosent etter operasjon for håndsvette. Om dette skjer kan du oppleve at det er alt fra litt mer til mye mer svetting.

Fire til fem prosent av de som har tatt opererasjonen får så mye mer svette at de angrer på inngrepet. Disse plagene blir oftest permanente selv om de kan bli mindre med tiden. Det finnes ingen god behandling mot disse svetteplagene. Inngrepet anbefales derfor ikke til de som er plaget av mye svetting på hele kroppen.

Økt svetting i ansiktet når du spiser sterkt krydret mat

Omtrent 30 prosent av pasientene opplever at de svetter mer i ansiktet når de spiser sterkt krydret mat. Vanligvis er ikke dette er stort problem, men enkelte synes det kan være sjenerende.

Lavere puls

Etter operasjonen kan pulsen falle med 10-15 prosent, dette gjelder både hvilepuls og puls ved anstrengelser. Dette er mest merkbart rett etter operasjonen. Noen kan oppleve at kondisjonen er redusert rett etter operasjonen, men dette normaliserer seg etter en tid. Det har ikke vært påvist noen skadelige effekter på hjertet.

Tørre hender

Mange vil merke at hendene blir unormalt tørre. Du myke opp hendene ved å bruke håndkrem.

Hengende øyelokk 

Enkelte kan oppleve hengende øyelokk og en liten pupill (Horner's syndrom) etter operasjonen. Dette er sjelden, og er som oftest forbigående.

Vær oppmerksom

Om du opplever blødning, tung pust, feber, økende smerter eller betydelig hevelse i operasjonsområdet (blodansamling) må du ta kontakt med sykehuset. Det samme gjelder om du opplever tegn på infeksjon. Infeksjon kan du merke ved at såret blir vondt, rødt, varmt, hovent og om det kommer puss fra såret.

Kontakt

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget.

Se rutetider på www.ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift på Nordbyhagen i Lørenskog for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger 8-10 minutters gange fra hovedbygget. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Parsientgrupper med særlige behov

Parkeringsplassene ved Barne - og ungdomsklinikken er forbeholdt pasientgrupper med særlig behov for nærhet til hovedbygget.

Parkering for bevegelseshemmede (HC)

Se oversikt over parkeringsområder nedenfor.

Transport mellom parkeringshuset og sykehuset kan tilbys ved behov.
Ta kontakt med telefonnummer 976 30 434.

Alle HC-plasser er avgiftsfrie ved synlig bevis.

Blodgivere

Det er reserverte plasser ved Barne- og ungdomsklinikken mot gyldig parkeringsbevis fra Blodbanken. Ved fullt belegg; ta kontakt telefonnummer 976 30 434.

Gratis parkering

Pårørende til barn som er innlagt på sykehusetet kan få gratis parkering i parkeringshuset ved henvendelse til aktuell avdeling.

Elbil

Det finnes avgiftsbelagte plasser med ladepunkt i parkeringshuset for besøkende.

Motorsykler

Det er skiltet plass for motorsykler nederst på parkeringsplassen foran hovedbygget.  

Oversikt over parkeringsområder

Parkeringshus

Pris: Kr. 10,- pr. påbegynte halvtime, maks kr. 124,- pr. døgn
Maksimal parkeringstid: Ingen
HC-plasser: Nei

Hovedinngang

Pris:  Kr. 30,- pr. time
Maksimal parkeringstid:  6 timer 
HC-plasser: Ja - maks p-tid 3 timer

Akuttmottak

Pris:  Ingen betaling
Maksimal parkeringstid:  15 min mot registrering i mottak 
HC-plasser: Nei

Barne- og ungdomsklinikken

Pris:  Kr. 30,- pr. time
Maksimal parkeringstid:  6 timer
HC-plasser: Ja

Psykiatri

Pris:  Kr. 10,- pr. påbegynte halvtime, maks kr. 124,- pr. døgn
Maksimal parkeringstid:  Ingen
HC-plasser: Nei

Ortopedisk akuttpoliklinikk

Pris:  Kr. 20,- pr. time og registrering ved akuttpoliklinikken
Maksimal parkeringstid:  6 timer
HC-plasser: Ja

Parkeringsregler

I tråd med parkeringsforskriften gjelder følgende regler:

Dersom du parkerer uten å betale, parkerer lengre enn tillatt makstid eller utenfor oppmerking kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr. 600,-.

Dersom du uten synlig bevis parkerer på HC-plasser kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr 900,-

Hvis du ikke har billett for tidsbegrenset parkering eller parkerer på plasser som er reservert for kunder, besøkende eller gjesterkan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr. 300,-.

Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning.

Klage

Du kan klage på ileggelse av kontrollsanksjon eller kostnader ved fjerning av kjøretøy til Akershus universitetssykehus innen tre uker fra ileggelse. Benytt klageskjema (PDF) og send til epost: parkering@ahus.no eller adresse:

Akershus Universitetssykehus HF
Parkeringsseksjonen
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor tlf. 05515

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Apotek

Hos oss får du kjøpt det du trenger under og etter sykehusoppholdet. Anbefalte produkter fra sykehusets helsepersonell gjenspeiler derfor vårt vareutvalg.

Vi møter deg med autorisert helsepersonell med spesialkompetanse om medisiner og gir gjerne råd og veiledning om din medisinbruk.

Du finner oss ved å gå inn hovedinngangen og nedover Glassgata. Apoteket ligger på høyre hånd før du kommer til kiosken og blomsterbutikken. 

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09.00-16.30

Telefon:
67 96 03 38

Epost:
lorenskog@sykehusapotekene.no

Blomster

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

I Glassgata i hovedbygget på Nordbyhagen finner du en egen blomsterbutikk, som kan hjelpe deg med blomster til alle anledninger.

Butikken er åpen mandag til fredag klokken 10.00-18.00, lørdag 13.00-17.00 og søndag 13.00-17.00.

Du kan også bestille blomster på telefon: 67 91 98 66 eller epost: ahus@florahus.no.

Tre daglige utkjøringer av blomster i Oslo og omegn. Besøk oss på www.florahus.no

På disse avdelingene tillates ikke blomster

Ved følgende avdelinger tillates ikke blomster på pasientrommene av hensyn til pasientene:

 • S202 - gastrokirurgisk- og medisinsk sengeområde
 • S204 - Kar/Thorax sengeområde
 • S302 - Infeksjonsmedisinsk sengeområde
 • S403 - Kardiologisk sengeområde
 • Ortopedisk sengeområde
 • Geriatrisk sengeområde
 • Hjerteovervåkningen
 • Akuttområde Akutt 24
 • Avdeling for lungemedisin - tillatt på enerom
 • Barselseksjonen - Ikke sterktluktende blomster (for eksempel)
 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Intensiv og intermediær seksjon

Frisør

Frisøren finner du på høyre hånd midt i Glassgata mellom behandlingsbygg 2 og behandlingsbygg 3. I tillegg til vanlige frisøroppgaver tilbyr frisøren parykktilpasning.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09.00-18.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Telefon:
67 90 23 33

Glassgata

Glassgata deler hovedbygget i to, med behandlingsbyggene på høyre hånd og sengeområdene på venstre.

Her finnes en rekke servicetilbud som apotek, kiosk, frisør og blomsterbutikk.

Helsetorg

​Helsetorget finner du i begynnelsen av Glassgata. Her er det PC-er med tilgang til internett. I tillegg er det mange brosjyrer om, sykdom, helse og behandling. Mange av brosjyrene er utarbeidet av pasientorganisasjoner. Disse er til fri benyttelse.

Internett og Wi-Fi

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett (AHUS-GUEST).

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen.

I tilegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nittedal, Skedsmo, Ullensaker, Ski og Oslo.

Les mer

Kiosk

​Midt i Glassgata finnes det en kiosk som har bredt utvalg av lesestoff, mat og drikke.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 06.00-22.00
Lørdag - søndag kl. 09.00-20.00

Legevisitt

​På hverdager er det legevisitt mellom kl 10.00-11.30.

På kveldstid og i helger er det visitt til nye pasienter,

Ønsker du som pårørende samtale med lege, avtales dette på forhånd.

Lyspunktet kafé

Hos oss kan du kjøpe varme måltider til lunsj og middag. Vi tilbyr ett vegetarmåltid og suppe fra sykehusets eget produksjonskjøkken. Vi tilbyr vegetarmåltid hver dag og ulike kalde retter. Du kan plukke din egen salat med kafeens hjemmelagde dressing. Har du dårlig tid, ta med deg mat fra hurtighjørnet.

Hos oss kan du betale med kontant, kort og vipps.

Åpen for alle.
Mandag - fredag kl. 08.00-16.30.

Lærings- og mestringssenter (LMS)

​Midt i Glassgata mellom behandlingsbygg 1 og 2, finner du Lærings- og mestringssenteret som er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS skal bidra til at pasienter klarer å håndtere egen sykdom og fremme egen helse i hverdagen.

Mat på avdelingen

På sengeområdet serveres det 4 måltider om dagen. Frokosten består av brød, pålegg og kokt egg. Du kan velge mellom 2 retter til middag som er produsert i et topp moderne kjøkken.
Vi serverer hjemmelaget suppe til ettermiddagsmåltid. 

Har du behov for mat utenom måltidene har vi tilgjengelig mat i buffèen 24 timer i døgnet. 

Har du spesielle behov som spesialkost eller allergi?
Gi beskjed til din kontakt i sengeområdet.

For pårørende har vi Lyspunktet kafè som er åpen fra 08.00-16.30 på hverdager.

Minibank

Du finner minibank like ved hovedresepsjonen.

Pasientvert

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe med rullestol ved behov.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Sykehuskirke- og livssynsrom

Rommene ligger ved siden av hverandre i Glassgata mellom behandlingsbygg 3 (B3) og behandlingsbygg 4 (B4). De er alltid åpne og til disposisjon for stillhet, bønn og lystenning. 

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ventesone for pasientreiser

Ventesone for pasientreiser finner du ved Helsetorget mellom sengebygg/behandlingsbygg 1 og 2.  

I tilegg er det eget venterom i Lærings- og metstringssenteret, som er åpent hverdager klokken 11.00-16.00.

I ventesonen kan du få hjelp til hjemmreisen med drosje, helseekspress eller buss. 

Telefonnummer: 67 96 81 20.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.