Behandling

Høyresidig hjertekateterisering

Høyresidig hjertekateterisering er en undersøkelse der vi måler blodtrykket på høyre side av hjertet (høyre forkammer og høyre hjertekammer) og i blodårene i lungene. Samtidig tas blodprøver fra ulike steder i hjertet, og hjertets minuttvolum (hvor mange liter blod hjertet pumper per minutt) blir målt.

Introduksjon

Undersøkelsen gir opplysninger om hjertets pumpefunksjon, trykkforholdene og om det er økt motstand i blodårene i lungene. Undersøkelsen kan også gi også viktig informasjon ved hull i skilleveggen mellom høyre og venstre forkammer.

Før

Du trenger ikke være fastende. Sykepleier vil informere deg om hvilke medisiner du skal ta og ikke ta før undersøkelsen. Du blir kjørt til undersøkelsen i seng. Du kan ha på deg  ren pasientskjorte, underbukse, bukse og sokker. Undersøkelsen varer i ca. 40 minutter.

Under

Undersøkelsen foregår mens du ligger på ryggen på en smal benk. Du vil være våken under undersøkelsen. EKG-ledninger kobles til slik at hjerterytmen din kan følges. Over deg er det et bevegelig røntgenapparat slik at hjertet kan gjennomlyses fra flere vinkler.

Undersøkelsen gjøres via en blodåre (vene) på halsen, eller i sjeldne tilfeller via blodåre i lysken. Halsen blir vasket og evt. barbert. Det legges et sterilt laken over deg med et hull over innstikkstedet. Deretter setter legen lokalbedøvelse. Du kjenner da et stikk og litt press. Si fra hvis du har reagert på lokalbedøvelse før.

Når bedøvelsen virker blir en tynn ledning (kateter) ført via blodåren frem til hjertet. Det er et spesialkateter som gjør det mulig å måle trykk og vurdere hjertets pumpeevne. Gjennom kateteret måles blodtrykk på forskjellige steder, og blodprøver tas. Til slutt måles det hvor mye blod hjertet pumper i hvile.

Undersøkelsen skal ikke være smertefull. Det er vanlig å kjenne noen ekstra hjerteslag under undersøkelsen. Dette er ikke farlig.

Etter

Når undersøkelsen er ferdig, legges en bandasje over innstikkstedet. Hvis du er stukket i lysken, er bandasjen litt stram og skal ligge på til morgenen etter. Du kjøres tilbake til sengeposten i seng rett etter undersøkelsen.
Hvis undersøkelsen er gjort via blodåre på halsen, kan du stå opp med en gang. Du skal ikke bøye hodet fremover den første halvtimen for å unngå blødning. Det kan være litt ømt og hovent på halsen. Bandasjen over innstikkstedet kan fjernes morgenen etter.

Du kan spise og drikke rett etter undersøkelsen, dersom det ikke er gitt annen beskjed.
Hvis du er stukket i lysken, skal du være sengeliggende i to timer. Dette får du nærmere beskjed om av personalet. Den første timen skal du ikke bruke magemusklene, dvs. holde hodet på puta og ikke løfte overkroppen. Dette er for å minske trykk mot innstikkstedet og dermed redusere risiko for blødning.

Resultatet av undersøkelsen
Resultatet av selve undersøkelsen er klart en liten stund etter undersøkelsen, når alle utregninger er gjort. Legene vil imidlertid ofte drøfte resultatet i lys av helhetssituasjonen og eventuelt andre utførte undersøkelser før en endelig orientering gis.

Vær oppmerksom

Alle undersøkelser som foretas gjennom blodårene kan medføre komplikasjoner. Risiko for komplikasjoner og alvorlige hendelser ved høyresidig hjertekateterisering er imidlertid liten.

Den vanligste komplikasjonen er blødning fra innstikkstedet, enten innvendig (hevelse) eller utvendig.

Vanlige plager er ømhet og misfarging ved innstikkstedet. Noen kan få forbigående blodtrykksfall og bli svimle.

Kontakt

Nordbyhagen Hjertemedisinsk avdeling

Kontakt Hjertemedisinsk avdeling

Oppmøtested

Behandlingsbygg 4, 3. etasje (B403).
Sengebygg 3, 3. etasje (S303).
Sengebygg 3, 4. etasje (S403).
Ski sykehus

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Ski sykehus

Vardåsveien 3
1400 Ski