HELSENORGE

Behandling og håndtering av utfordrende atferd

Voksenhabilitering arrangerer kurs om ulike metoder for behandling eller håndtering av aggressiv og voldelig atferd dersom målet er å redusere eller eliminere forekomst.

Informasjon

På kurset vil vi drøfte faglige og etiske vurderinger ved ulike behandlingstiltak, samt se disse i lys av Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om bruk av tvang og makt ovenfor mennesker med psykisk utviklingshemming i Norge.

Målgruppe

Alle tjenesteytere i boliger og på dagsenter, særlig tjenesteytere med høgskoleutdanning.

Pris

  • Heldagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 500,- per person, inkludert  lunsj.
  • Halvdagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 250,- per person.
  • Kurs som holdes i kommune/bydel kr. 750,- per time uavhengig av antall deltakere.
Fant du det du lette etter?