HELSENORGE

Brystkreftkurs

4-dagers kurs for deg som er operert, eller skal opereres for brystkreft. Vi går gjennom temaer som hjelper deg med å mestre, forstå og kontrollere din hverdag.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra kirurg, kreftlege eller fastlege for å delta.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn og fødselsdato fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i de tilfeller hvor pasienten selv ikke skal delta.

Fakta

Kurset går over fire onsdager, med forskjellige temaer hver kursdag. Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre deltagerne. Du må betale en egenandel, og frikort gjelder.

Kursdag 1

 • Bli kjent, presentasjon av deltakere
 • Reaksjoner og mestringsstrategier, v/ kreftsykepleier
 • Hverdagshåp v/ sykehusprest

Kursdag 2

 • Diagnose og operasjonsmetoder, v/kirurg og plastikk kirurg
 • Fysisk aktivitet, v/ fysioterapeut
 • Likeperson tjeneste fra Brystkreftforening.

Kursdag 3

 • Undervisning og etterbehandling, v/ kreftlege
 • Rettigheter v/klinisk sosionom

Kursdag 4

 • Kroppsidentitet og seksualitet v/sexolog
 • Fatigue v/kreftsykepleier
 • Evaluering og oppsummering av kurset.

Fant du det du lette etter?