HELSENORGE

Hva er viktig for meg?

Kurset stimulerer deltagerne til å utforsker enge verdier, og hva beslutningskompetanse og beslutningsstøtte kan innebære. Kurset er for personer med lett/moderat psykisk utviklingshemming.

Kurset stimulerer deltagerne til å utforsker enge verdier, og hva beslutningskompetanse og beslutningsstøtte kan innebære. Deltagerne oppfordres til å sette seg inn i egne tjenester, drøfte hvordan blant annet individuell plan og tiltaksplaner kan være hjelp for å oppnå det som er viktig for en. Kurset gjennomføres i små grupper 4 ganger à 2 timer

Fant du det du lette etter?