HELSENORGE

IBD-kurs

Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.

Innhold

Målsettingen med kurset er at du som har inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs colitt eller morbus crohn, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger vil det bli anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger. Ledsagere kan ikke delta på grunn av hensyn til smittevern.

Du melder deg på ved å ringe oss på nummeret under, telefontiden er mandag - fredag 09.00-14.00.

Program

Dag 1

09.00-09.10 Velkommen
09.10-11.00 Behandling av IBD v/ lege
11.00-11.15 Pause
11.15-11.45 Informasjon om stomi v/ stomisykepleier
11.45-12.30 Pause
12.30-13.30 Trygderettigheter v/ sosionom
13.30-13.45 Pause
13.45-14.15 Informasjon om Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
14.15-14.45 Min historie v/ Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Dag 2

09.00-10.30 Mestring av kronisk sykdom v/ psykosomatisk team
10.30-10.45 Pause
10.45-11.45 Fysisk aktivitet og avspenning  v/ fysioterapeut
11:45-12.30 Pause
12.30-14.30 Kosthold ved IBD v/ klinisk ernæringsfysiolog
14.30-14.45 Oppsummering

Nyttig informasjon

  • Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Ahus, men pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta.
  • Vanligvis anbefaler vi deg å delta sammen med en ledsager, men av hensyn til smittevern under koronapandemien er det ikke mulig å ta med ledsager/pårørende.
  • Du må ha henvisning fra lege er om du ikke er behandlet ved Ahus.
  • Vi serverer te og kaffe, ta med matpakke.
  • Ta med eventuelt frikort hvis du har, har du ikke frikort må du betale egenandel.
  • Opplæring gir mulighet for sykemelding de aktuelle dagene.
  • Ta kontakt på telefon 67 96 91 08 om du har spørsmål.


Fant du det du lette etter?