HELSENORGE

Parkinsonsskole

Parkinsonsskolen er et tilbud til personer som nylig har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Skolen holdes en gang per uke over fire uker.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding skjer ved henvisning av nevrolog eller fastlege. Du må betale egenandel.

Fakta

Hver kursdag varer i tre timer. Pårørende inviteres til å delta en av gangene i løpet av perioden. Ved behov er vi behjelpelige med å henvise til behandlingstiltak i kommune eller bydel.

Temaer på parkinsonsskolen

  • Parkinsons sykdom
  • Fysisk aktivitet - teori og praktiske øvelser
  • Emosjonelle aspekter
  • Muligheter og rettigheter
  • Stemmestyrke og artikulasjonsøvelser
  • Erfaringsutveksling
  • Informasjon om brukerorganisasjoner og opptreningssentre

Temaene gjennomgås ved nevrolog, fysioterapeut, nevropsykolog, sosionom, logoped og sykepleier.

Fant du det du lette etter?