Pasientkurs

Slagskolen

Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding skjer ved henvisning av nevrolog eller fastlege.

Fakta

Slagskolen består av fire ganger a tre timer, og foregår i gruppe med åtte til ti deltakere. Pårørende inviteres med en til to ganger i løpet av perioden.

Ved behov er vi behjelpelige med å henvise til behandlingstiltak i kommune eller bydel.

Du må betale egenandelen.

Temaer på Slagskolen

 • Undervisning ved nevrolog - diagnose og behandling.
 • Samtale om emosjonelle reaksjoner og symptomer etter hjerneslag.
 • Undervisning om temaene:
  • Hjerneslag-symptom, utfall, behandling ved nevrolog
  • Energiregnestykket (fatigue) ved nevropsykolog
  • Livsstil og helse - med fokus på kosthold ved ernæringsfysiolog
  • Fysisk aktivitet ved fysioterapeut
  • Emosjonelle reaksjoner og symptom etter hjerneslag ved nevropsykolog eller psykiatrisk sykepleier
  • Velferdsordninger ved sykdom ved sosionom
 • Erfaringsutveksling
 • Informasjon om aktuelle brukerorganisasjoner

Kontakt

Relevante behandlinger