Ung livsmestring - Egenskaper og kontakt

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, både i deg selv og omgivelsene dine. Målet med «Ung livsmestring» er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene og hvordan de kan styrke deg.

Introduksjon

Målet med dette temaet er at du blir bedre kjent med dine egenskaper, hva ulike egenskaper kan innebære og hva kontakt med andre betyr for deg.

Alle har vi mange ulike egenskaper og forskjellige sider (for eksempel tålmodig, lat, humoristisk og hissig). Ved å bruke noe tid på å se deg selv utenfra, kan du bli mer bevisst på hvilken person du er. Da kan du se tydeligere det du er flink til, og det du ikke er så flink til.

Det å bli mer bevisst på hvilke egenskaper du har og hvordan du oppfatter dem, gjør at du kan bruke dem mer hensiktsmessig ut fra situasjonen du er i.

Når du har oppdaget mer om deg selv, kan du også bli mer oppmerksom og nysgjerrig på dem du har rundt deg, og hvordan du er i kontakt med dem. Hva betyr kontakt for deg?

Det blir lettere å dele mer av deg selv og tenke over kontakten du har med andre når du først har en bedre forståelse av hvem du er, så du er mer trygg på deg selv.

Egenskaper og pust

Egenskapene dine kan du oppleve som en støtte («pustemidler») når du bruker dem målrettet, men de kan også få deg til å «miste pusten» i noen situasjoner; de oppfattes som hindringer.

 

Oppmerksomhetsoppgave

For å kunne oppdage noe nytt, må du være oppmerksom og «til stede». Din evne til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven.

Oppgaven kan du også bruke som en hjelp til å «stoppe opp» og «få igjen pusten» i hverdagen.
Mine egenskaper

Det er fint om du setter deg et sted du kan være i fred mens du gjennomfører denne oppgaven. Dette er din tid, tid til å bruke på deg selv.

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres – og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten din sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene - så opp i skuldrene, nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på noe et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Vær nå oppmerksom på tankene dine. Det er ok om tankene kommer og går. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side for nå.
 • Nå kan du være oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg her og nå, i dag».
Dette er din kropp, dine tanker og dine følelser.

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven? Hva ble du oppmerksom på?
 • Hvordan har du det nå?
 • Kan denne oppgaven være en nyttig måte for deg å stoppe opp litt – få pusten din igjen?

Mine egenskaper

Alle har ulike sider. Vi liker som regel noen sider ved oss selv bedre enn andre, noen egenskaper ser vi på som «positive», noen ser vi på som «negative». For eksempel: den «tålmodige Maia» som positiv, kontra den «urolige Maia».

Hensikten med oppgaven er at du kan bli bedre kjent med de ulike sidene ved deg selv som person.

Oppgave

A: En egenskap du ikke er glad for at du har

Bruk litt tid, og tenk på en side hos deg selv som du ikke setter pris på.

 • Gi denne egenskapen et navn. (for eksempel «den irriterte Maia»)
 • Ta nå fram arbeidsboken din – og skriv ned dette navnet så kort og presist som mulig.
 • Ta så fram fargestiftene og gi denne siden ved deg selv form og farge – enten som kontret bilde eller abstrakte former og linjer. Hvordan ser det ut?

Still så deg selv spørsmålet:
Hva kan være positivt ved denne siden som du ikke er glad for at du har?

 Skriv et par setninger i arbeidsboken om dette.

B: En egenskap du er glad for at du har

Legg bort arbeidsboken, lukk øynene og tenk på en egenskap du setter pris på at du har.

 • Gi også denne egenskapen et navn. Skriv det ned i arbeidsboken.
 • Tegn eller gi form og farge til denne siden av deg selv. Hvordan ser den ut?

Still så spørsmålet til deg selv: Hva kan være negativt med denne siden av deg selv? 

Skriv litt i arbeidsboken.

 

Tenk etter

 • Hvordan var det å gjøre denne oppgaven?
 • Hva blir du selv opptatt av i tegningene dine? Hva var utfordrende? Hva var til hjelp?
 • Oppdaget du noe spesielt rundt dette med egenskaper – ved deg selv?
 • Ble du overrasket over noe du oppdaget?
 • Oppgaven gjør at du ser egenskaper og deres uttrykk fra flere sider/perspektiv – ser det «positive» i det «negative» og det «negative» i det «positive». Du kan også se at ulike situasjoner forandrer din vurdering av samme egenskap. Hvordan kan du bruke egenskapene dine best mulig?

Eksempler på refleksjoner fra andre ungdommer om egenskaper

 • Jeg er ofte så bekymret. Det liker jeg ikke, og jeg kunne ikke finne noe positivt ved det først. Men så tenkte jeg på at når jeg bekymrer meg er det fordi jeg på forhånd tenker gjennom hva som kan skje. Det hjelper meg også til å være forberedt: jeg tenker over hva jeg må ha med meg og hva jeg må passe på – da kan jeg unngå negative overraskelser.
 • Jeg liker ikke den «sinte» Maia, men så kom jeg på at det er godt at jeg reagerer når jeg mener noe er galt eller skulle vært annerledes. Hvis jeg respekterer min egen reaksjon kan jeg kanskje lytte mer etter hva det er jeg reagerer på – og så tenke over hvordan jeg kan si ifra på en god måte.
 • Det var ikke så lett å komme på noe jeg synes er veldig bra med meg selv …. Men så kom jeg på at jeg er veldig tålmodig. Det var vanskelig å se hva som kan være negativt med det, men så kom jeg på at jeg noen ganger lar andre gå for langt fordi jeg er så tålmodig: jeg venter for lenge før jeg sier i fra – det er dumt.
 • Dersom vi setter «for» foran en egenskap så blir den uansett negativ. Det er ikke bra med «for mye» av noen egenskap.

Egenskaper og kontakt

Nå har du gått gjennom noen temaer hvor du ble bedre kjent med deg selv, hva du vil og hvordan du har det. Temaet «mine egenskaper» passer også sammen med å tenke over «hva forbinder jeg med kontakt med andre» og «hvem er jeg sammen med»?

Når du kjenner og blir mer trygg på deg selv, er det lettere å gi et mer presist og riktig bilde av hvem du er for andre. I tillegg vil du kanskje bli mer nysgjerrig på andre, hvem de er og hvordan de har det. Slik blir du også oppmerksom på hva andre kan bety for deg. Da kan du bedre vurdere hva det vil si å ha kontakt og hvilke kontakter du ønsker. Dette er en prosess.

Her er et eksempel på dette

Et håndtrykk som er tydelig og fast føles mye bedre enn et håndtrykk hvor hånden er slapp og usikker. Når du vet hvem du er og anerkjenner egenskapene du har, blir håndtrykket ditt mye bedre. Du er tryggere på deg selv og kan stå for hvem du er. Da har du mindre behov for å være som «de andre» eller skylde på andre.

Sol-oppgave

I denne oppgaven får du mulighet til å tenke mer over kontakt med andre, og hva du har erfart som god kontakt.

Når du oppdager hvordan ulike kontakter kan være verdifulle på hver sin måte, kan de gi deg mer glede. Prøv å tenke på en kontakt du opplevde som god. Hva var det som ga deg denne opplevelsen, hva var det som gjorde at kontakten mellom dere ble god?

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene.

Hensikten med denne oppgaven er at du kan oppdage mer om temaet. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.

Lag din egen sol med setningen "Med god kontakt forbinder jeg …". Fyll ut strålene dine.

Se igjen på ordene dine:

 • Hva sier de til deg?

 • Hvordan er du sammen med andre sammenlignet med det du tenker om «god kontakt»?

 • Hvordan gir du andre en god kontakt?

Eksempler på hva unge har oppdaget gjennom temaet

 • «Det å bli godtatt har jeg kjent på at har vært litt vanskelig. Jeg har ikke følt meg bra nok. Jeg har følt meg annerledes enn de andre, og det liker jeg ikke.»

 • «Det å bli akseptert, akkurat sånn som du er – uansett hva som feiler deg: Det har vært SÅ viktig ved det å treffe andre som er i en lignende situasjon. Fordi at vi … de har det akkurat sånn selv.»

 • «… de bare syntes synd på meg; det var liksom sånn: «Stakkars deg», og de tok (liksom) på meg med silkehansker. Men psykiateren hun tok liksom tak, og sa at: «Du kan ikke fortsette sånn her, det ender ikke bra» – og tok litt ordentlig tak i ting. … Jeg ble litt irritert i begynnelsen, merket jeg, for at hun snakket sånn til meg! Men – det var jo det eneste som hjalp; det var utrolig deilig – å få bekreftet mitt eget ansvar for livet mitt, egentlig!»

 • Jeg tenkte først – hva skal jeg fortelle, og har de andre tid til å snakke om det?»

 • «Det er viktig å ha nære kontaktpersoner som man virkelig stoler på og som derfor kan være en «god» korreksjon.»

Oppsummering av tema

 1. Hva har vært det viktigste for deg i dette temaet?
 2. Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 3. Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette temaet om egenskaper og kontakt?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Videre refleksjon over temaet

Det er lett å si at «jeg bare er sånn», eller «det bare blir sånn fordi det er det jeg pleier å gjøre». Men det å ta et skritt tilbake og se på seg selv litt utenfra, skaper selvrefleksjon i forhold til hvordan du reagerer i en situasjon.

Hvordan du selv tenker om dine egne egenskaper og hvordan du oppfatter deg selv når du har disse egenskapene, vil også påvirke hvordan du bruker egenskapene dine i ulike situasjoner.

Hvis du for eksempel tenker at det er veldig negativt når du blir sint, kan du bli veldig opptatt av det og kanskje forsøke å forhindre at sinnet kommer. Imidlertid hvis du tenker at du blir opprørt over noe, og at opprøret kan si deg noe som gjør at du skjønner bedre hva du kan gjøre i situasjonen (når sinnet kommer), kan du bli mer målrettet. Så ved å tenke over «nå må jeg kjenne etter i denne situasjonen, se på hva det er jeg reagerer på», så kan din reaksjon være veldig nyttig.

Slik er det med mange egenskaper. Dersom du tenker på dem som en ressurs, så kan du bruke dem konstruktivt, og på forskjellige måter, alt etter hvordan situasjonen er.

Fant du det du lette etter?