Ung livsmestring - Hva er viktig for meg?

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, både i deg selv og omgivelsene dine. Målet med «Ung livsmestring» er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene og hvordan de kan styrke deg.

Introduksjon

Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke over hva som er viktig for deg, slik at du kan ta bevisste valg og få gjort mer av det du vil med livet ditt.

Det som er viktig kan være veldig forskjellig fra person til person, og fra tid til tid. Vet du hva som er viktig for deg? Har du noen gang stoppet opp og brukt tid på å tenke gjennom dette?

Her kan du oppdage mer om hva som er viktig for deg, og finne ut hvordan du bruker tiden og kreftene dine for å ta vare på det du vil.

Når du vet hva som er viktig, er det mye enklere å sortere, prioritere og ta gode valg i hverdagen.

Tenk etter

Hvordan vil du velge å bruke den «pusten» du har?
Som mennesker har vi bare plass til en viss mengde luft i lungene. På samme måte har vi bare en viss mengde tid og energi som vi må fordele på det vi vil gjøre. Når du er bevisst på dette, kan du bestemme mer om hva du vil bruke «pusten» din til.

Hvis du ikke får puste, må du enten stoppe opp og «få pusten igjen» eller finne noe som kan hjelpe deg. Du kan ha hjelpemidler (snorkel eller oksygenmaske), ta nødvendige medisiner (inhalasjon), ta imot hjelp fra andre, eller finne nye måter å gjøre ting på.

Det blir lettere for deg å «puste» når du vet hva som er viktig fordi:

 • du kan spare «pusten» til det som virkelig er verdifullt, det som må gjennomføres
 • du blir ikke så fort overveldet av det som ikke er viktig
 • det blir mulig for deg å formidle hva som er viktig for deg til andre
 

Oppmerksomhetsoppgave

For å kunne oppdage noe nytt, må du være oppmerksom og «til stede». Evnen til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven.

Oppgaven kan du også bruke som en hjelp til å «stoppe opp» og «få igjen pusten» i hverdagen.

Det er fint om du setter deg et sted du kan være i fred mens du gjennomfører denne oppgaven. Dette er din tid, tid til å bruke på deg selv.

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres – og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten din sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene - så opp i skuldrene, nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på noe et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Vær nå oppmerksom på tankene dine. Det er ok om tankene kommer og går. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å det til side for nå.
 • Nå kan du være oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg her og nå, i dag». Dette er din kropp, dine tanker og dine følelser.

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven? Hva ble du oppmerksom på?
 • Hvordan har du det nå?
 • Kan denne oppgaven være en nyttig måte for deg å stoppe opp litt – få pusten din igjen?

Finn dine ord

Målet med denne første delen er å gi deg mulighet til å finne ord som beskriver hva som er aktuelt og viktig i livet ditt nå. Disse ordene skal du fylle inn i SOL-oppgaven.

Under ser du noen forslag, men du kan også skrive ned dine egne ord.

Forslag til ord

 • SKOLE / JOBB

 • LEKSER/ STUDIER

 • TID MED SØSKEN

 • TID MED FORELDRE

 • LÆRERE/ ARBEIDSLEDERE

 • Å HA EN PLAN

 • VÆRE SAMMEN MED VENNER

 • FRITIDSAKTIVITETER

 • MUSIKK

 • SOSIALE MEDIER

 • VÆRE ALENE

 • TRENE

 • KJÆRESTE

 • TJENE PENGER – JOBBE

 • KLÆR OG MOTE

 • ØKONOMI

 • UTSEENDE

 • VEKT

 • TRYGG MED ANDRE

 • BEHOV FOR NÆRHET

 • IKKE VÆRE ANNERLEDES

 • VÆRE SELVSTENDIG

 • ALLE ER LIKE MYE VERDT

 • ENSOMHET

 • HJELPEAPPARATET

 • GÅ INN I DET SOM ER VANSKELIG

 • STORFAMILIEN

 • ANDRE VOKSNE

 • MAT

 • SØVN

 • FESTING

 • TØRRE Å HA SIN EGEN STIL

 • Å BLI / VÆRE ”FRISK” (”NORMAL”)

 • Å BLI AKSEPTERT

 • TV

 • TRO OG RELIGION

 • UNNGÅ MAS FRA ANDRE

 • FRUSTRASJON

 • LITTERATUR

 • SINNE

 • HUMOR

 • DEPRESJON

 • SORG

 • GLEDE

Sol-oppgave

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene.

Hensikten med denne oppgaven er at du kan oppdage mer om temaet. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.

Lag din egen sol med setningen "det som er viktig for meg er…". På strålene setter du inn de ordene du skrev under "Finn dine ord".

Se igjen på ordene dine:

 • Sett et kryss ved (prioriter) de tre aller viktigste tingene i livet ditt nå.
 • Skriv noen stikkord om hva disse tre tingene betyr for deg. Vær så konkret du kan, for eksempel hva er det som er viktig ved «vennskap» for deg? Det kan være forskjellig hva vennskap betyr og hva som er viktig ved vennskap fra person til person og fra tid til tid.

Hva skjer gjennom en vanlig dag?

Nå får du mulighet til å kjenne etter i hvilken grad du tar vare på og synliggjør det som er viktig for deg gjennom en vanlig dag. Du kan lytte til eller lese gjennom teksten under.

 • I tankene er alt mulig – så tenk deg nå at du er hjemme der du bor. Det er tidlig om morgenen – du har akkurat våknet og du ligger fortsatt i sengen din. Du har en helt vanlig dag foran deg. 
  • Hvordan har du det akkurat nå? Hva tenker du, og hvordan føles det å være deg?

 • Tenk deg så at du står opp og gjør dine vanlige ting fram til frokost og gjennom frokosten. Se deg selv utenfra denne morgenen. 
  • Hva legger du merke til? Er noe av det du har skrevet som viktig for deg synlig i den du er, og det du gjør? Spesielt de tre viktigste som du satte kryss ved?

 • Gå så gjennom en helt vanlig formiddag i tankene, enten du er hjemme, på skole, jobb, studier, eller gjør noe helt annet. 
  • Hvordan er det for deg?

 • Tenk at du gjør det du pleier videre gjennom denne vanlige dagen. Legg merke til hva du gjør, og hvem du er sammen med. 
  • Hva er du opptatt av? Og hvordan er det å være deg? Hva legger du merke til?

 • Ser du igjen det du skrev var viktig for deg? Spesielt de tre viktigste som du satte kryss ved?

 • Forflytt deg videre til ettermiddagen og kvelden. 
  • Hva gjør du og hva sier du?

 • Hvordan er det å se deg selv slik utenfra? Er det noe av det som er viktig for deg som er synlig, og i tilfelle hvordan? Hvordan tar du vare på det som er viktig for deg? Hva sier du eller hva gjør du da?

 • De du er sammen med, kan de på noen måte merke det som er viktig for deg? Og i tilfelle, hvordan merker de det?

 • Dagen er snart over. Du ligger igjen i sengen din. 
  • Hvordan har det vært å være deg denne vanlige dagen? Har det som er viktig for deg vært synlig? Hvordan er det å ligge i sengen og reflektere over det nå? Og i tilfelle du ikke kan se igjen det som er viktig, hvordan er det?

 • Bruk litt tid – og kom så tilbake hit. Finn gjerne fram arbeidsboka og skriv noe om hva du opplevde mens du gjorde denne oppgaven.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan var det å gjøre denne oppgaven? Skriv litt i arbeidsboken din om det.
 • Hvordan tar du vare på det som er viktig for deg – hva sier du eller gjør du da?
 • Så du noe du ønsker å forandre? Hvordan vil du forandre det?

Refleksjoner fra ungdommer om egen hverdag

 • «Plutselig oppdaget jeg nå hvordan mamma, pappa og jeg bare går helt tause rundt hverandre og jeg bare er mutt sammen med dem om morgenen, vi sier ikke ett ord – nå skal jeg i alle fall begynne å gi dem en klem for å vise dem at jeg er glad i dem!»

 • «Når jeg nå ble mer klar over hva som er viktig for meg kan jeg se at en del av det ofte blir reflektert i ting jeg gjør i hverdagen min allerede. Min helse og kontroll over min egen situasjon var noe av det viktigste for meg, og alt ifra å trene, ta medisinene mine, snakke om det vonde og planlegge tiden min fremover hjelper meg å ta vare på og bruke det som er viktig for meg».

 • «Det er viktig for meg at andre rundt meg ser at jeg prøver så godt jeg kan å være på lik linje med alle andre - og at de ser at jeg virkelig prøver så godt jeg kan selv om jeg ikke alltid strekker til».

 • «Andre kan legge merke til det som er viktig for meg ved å lytte, spørre eller bare være til stede for å observere, se. Det er ikke så mye som skal til … ».

Burde-ønsker-vil

I hverdagens krav, hva vil du selv? Hensikten med oppgaven er å komme i kontakt med hva det er du virkelig vil, og hva det er som styrer valgene dine.

Presentasjon og instruksjon

Finn frem arbeidsboken din og skriv ned tre setninger om noe du «burde» gjøre:

 • velg gjerne noe ut fra de stikkordene du skrev i sol-oppgaven at du måtte velge mellom
 • eller velg noen”burde”-ord som du ofte sier til deg selv: noe du «strever» med eller som plager deg at du ikke får gjort

Oppgave

Skriv så konkret og presist som mulig det som er aktuelt for deg.

Du kan gjøre oppgaven alene eller sammen med en nær person som kan si setningene høyt sammen med deg.

Eksempel:
«Jeg burde ha mer tid med vennene mine»
«Jeg burde ha et mer nært forhold til mine foreldre»

Begynn med å lese en «burde»-setning høyt
«Jeg burde ha mer tid med vennene mine»

Kjenn etter: Er det sant for deg?
Hvis «ja», bytter du ut «burde» med «ønsker» og leser setningen igjen høyt:
«Jeg ønsker å ha mer tid med vennene mine»

Kjenn etter: Er det fortsatt sant?

Hvis «nei», kan du legge bort denne ”burde”-setningen som du ikke VIL: den behøver ikke å være en ”byrde” for deg lenger
Hvis «ja», bytter du ut «ønsker» med «vil» og leser setningen igjen høyt:
«Jeg vil ha mer tid med vennene mine»

Kjenn etter: Er det fortsatt sant for deg?
Hvis «nei», kan du legge bort denne ”burde”-setningen som du ikke VIL: den behøver ikke å være en ”byrde” for deg lenger

Hvis «ja», kan du tenke over:

 • Hva hindrer deg i å gjennomføre dette som du faktisk vil?
 • Hva støtter deg i å kunne gjøre det du vil?

Tenk etter

 • Hvordan var denne oppgaven for deg? Skriv litt i arbeidsboken din om det.
 • Hvordan kan du ta styringen over «burdene» dine så de ikke blir byrder?
 • Er det en forskjell på det du «bare må» og det du bestemmer at du «vil»?

Eksempler på hva andre unge har oppdaget gjennom tema 2

 • «Det var viktig for meg å bli bevisst på hva jeg faktisk kunne gjøre i hverdagen for å snu fokuset mot de positive tingene».
 • «Jeg har funnet en bedre balanse i hverdagen og er bevisst på hva jeg må gjøre for å opprettholde den».
 • «Det som er viktig for meg reflekteres veldig gjennom hva jeg gjør og prioriterer i min hverdag. Jeg kan også si det i ord, for meg er det viktig at folk nærmest meg forstår HVORFOR jeg gjør ting som jeg gjør de».
 • «Gjennom de oppgavene skrev vi ned hva som var viktig for oss. Det var ganske fint, for da så vi liksom – vi fikk tenke mer over – hva det var som gjorde oss glade, og hva som kunne hjelpe oss i hverdagen. Og det var ikke bare det at vi så det der og da, men jeg har brukt det mye i ettertid for å gjøre hverdagen bedre».

Oppsummering

 1. Hva har vært det viktigste for deg i dette temaet?
 2. Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 3. Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette temaet om hva som er viktig?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Videre refleksjon

Det er nødvendig for deg å prioritere det som er viktigst her og nå, spesielt når du vil mer enn du har tid og energi til. Noen ganger må enkelte ting prioriteres akkurat nå (for eksempel en eksamen). Da må andre viktige sider ved livet (som venner og fritidsaktiviteter) prioriteres ned en periode. Noe må kanskje prioriteres bort (som i oppgaven «burde-ønsker-vil») mens noe kan utsettes. Det kan være nyttig å tenke gjennom: hvor lenge vil du utsette det?

Det er viktig at utsettelsen ikke skjer igjen og igjen, og at de tre viktigste tingene du satte kryss ved virkelig blir prioritert.

 • Hvordan kan du ta noe vare på, for eksempel venner, også i perioder hvor de må prioriteres ned? –det vil si i perioder hvor andre ting må prioriteres foran?
 • Hva vil du gjøre når det som måtte gå foran ikke er så aktuelt lenger (eksamen er gjennomført)?

Påvirkninger som styrer oss

Tenk på ditt forhold til dine vurderinger, prioriteringer og valg. Hva styrer deg?
Er det:

 • Din egen stemme ut fra hva som er viktig for deg?
 • Stemmer utenfor deg selv? (for eksempel foreldre, kjæreste, helsepersonell, andre?)
 • Kulturelt overleverte verdier – hva betyr de i så fall for deg?
 • Sosialt overleverte verdier – gjelder de fortsatt for deg?
   

Ofte gjør vi ting, men stopper ikke opp for å tenke gjennom hva det er vi gjør og hvorfor vi gjør det.

Hvorfor gjør du det du gjør?

 • Er det fordi du virkelig «vil», eller har du «dårlig samvittighet» hvis du ikke gjør det?
 • Eller er det noe som er «pålagt» deg – og fra hvem?
 • Kanskje du har lært noe fra familie eller venner, men vet du hvorfor de gjorde det sånn?

Et eksempel på dette er elefanter som lever i fangenskap. De lærer som små at de ikke kan rikke på fotlenken de er fastbundet i. Resten av livet er en fotlenke festet i en liten og svak stolpe i bakken nok til å holde elefantene på plass. De tester ikke lenger om den virkelig forstatt sitter fast.

Det er viktig å finne en balanse mellom «egne verdier» (det som er viktig for meg), «plikter», «mine ønsker», «andres krav», og «det jeg faktisk vil gjøre».

Fant du det du lette etter?