Ung livsmestring - Mine kontakter og nettverk

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, både i deg selv og omgivelsene dine. Målet med «Ung livsmestring» er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene og hvordan de kan styrke deg.

Introduksjon

Målet med dette temaet er at du kan oppdage hva du selv har erfart gjennom ulike typer personer og relasjoner i ditt nettverk. Nå går vi videre på temaet «kontakt» – både det som har vært fint og viktig, men også utfordrende i dine relasjoner.

Som mennesker er vi avhengige av tilhørighet og nærhet. Vi utvikler både oss selv og vår oppfatning om hvem vi er gjennom samspill og samvær med andre. Alle har vi ulike typer kontakter. Noen står oss «nær», noen kan vi snakke med om «alt» og noen har vi det morsomt sammen med mens andre er mer på avstand.

Kontakt med andre kan være veldig positivt, det kan styrke deg og gi deg støtte. Ofte får du ekstra ressurser og muligheter gjennom kontaktene dine. Kontakt og kommunikasjon mennesker imellom kan også være utfordrende og vanskelig. Mange ganger vet du ikke helt hva du skal si, og ofte blir du misforstått. Utfordringer oppstår ikke minst i nære relasjoner med sterke følelsesbånd, samt i livets vanskelige faser. Her kan alle trene og forbedre seg.

Kontakt og pust

Dine kontakter gjør noe med deg – de påvirker både tanker, følelser, og handlinger. Ulike mennesker påvirker deg forskjellig. Mange gir deg trygghet og gjør deg glad så du kan puste rolig, «puste ut», mens noen tapper deg for krefter, du «mister pusten» av dem

Slik kan din kontakt med andre påvirke pusten din forskjellig. Når du trenger støtte, «har vansker med å puste», kan andre hjelpe deg på ulike måter. De kan enten trekke deg opp til overflaten igjen eller gi deg en snorkel, eller de kan roe deg ned ved bare å «være der».

Tenk:

 • Hvem er jeg? – hva trenger jeg?
 • Hvilke ressurser og utfordringer gir mine kontakter meg?
 • Hvem kan være min «surstoffmaske» ved behov? I hvilke situasjoner?
 

Oppmerksomhetsoppgave

For å kunne oppdage noe nytt må du være oppmerksom og «til stede». Evnen til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven.

Oppgaven kan du også bruke som en hjelp til å «stoppe opp» og «få igjen pusten» i hverdagen.

Det er fint om du setter deg et sted du kan være i fred mens du gjennomfører denne oppgaven. Dette er din tid, tid til å bruke på deg selv.

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres – og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten din sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene - så opp i skuldrene, nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på noe et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Vær nå oppmerksom på tankene dine. Det er ok om tankene kommer og går. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side for nå.
 • Nå kan du være oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg her og nå, i dag».
Dette er din kropp, dine tanker og dine følelser.

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven? Hva ble du oppmerksom på?
 • Hvordan har du det nå?
 • Kan denne oppgaven være en nyttig måte for deg å stoppe opp litt – få pusten din igjen?

NETTVERKSKART

Hensikten med denne oppgaven er at du kan få oversikt over og bli mer bevisst på nettverket ditt.

Nå kan du tegne nettverkskartet ditt slik:
Ta et stort ark og brett det to ganger slik at det blir til fire ruter.

 • Plasser deg selv i krysset på midten av arket.
 • Skriv «nær familie» og «slekt» i de to rutene på den ene siden av arket.
 • Skriv «venner skole/jobb» og «andre nære personer» (helsepersonell, trener, familievenn, og så videre) i rutene på den andre siden av arket.
 • Plasser dine egne «kontakter» på kartet i en avstand fra deg som viser hvor nær eller fjern de er for deg.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan var det å «se» ditt nettverk på et papir foran deg?
 • Se på dem du har rundt deg: oppdaget du noe nytt?
 • Tenk etter: Er det noen flere du ønsker å ta kontakt med nå?
 • Det viktige er ikke å ha mange kontakter, men at du er bevisst på de kontaktene du har.

Hvilke ressurser gir kontaktene mine meg?

Nå får du sjansen til å tenke gjennom hva kontaktene dine betyr for deg. Er det noen du kan snakke med om det som er alvorlig og vanskelig? Hvem er det som ofte får deg til å le?

Sett farger på kontaktene dine som beskrevet under.

 • Rødt: rundt dem som støtter deg, som du kan snakke om alvorlige ting med.
 • Grønt: rundt dem du ler mye med, har det mest morsomt.
 • Oransje: rundt dem du har mye tid med uten at dere kanskje egentlig gjør så mye sammen.
 • Blått: rundt dem som har stor betydning for deg når det gjelder helsen din.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan er det å «se» hva de ulike personene rundt deg betyr for deg?
 • Er det noen som fikk flere farger (som er til stede i flere situasjoner)? Er det noen som fikk ikke en farge?
 • Kan du benytte noen relasjoner/kontakter på en bedre måte?

Nær eller fjern – i hvilken grad påvirker kontaktene mine meg?

Er det noen du ikke har så god kontakt med og som du skulle ønske var nærmere deg? Er det noen du ønsker å ha litt mer avstand til?

Du kan sette en pil på kontaktene dine slik:

Sett en pil:

 • inn mot deg selv på dem du ønsker nærmere kontakt med
 • bort fra deg selv på dem du ønsker mindre kontakt med

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan kan du utvikle de kontaktene du ønsker å ha nærmere kontakt med? Hvordan kan du få litt mer avstand til dem du ikke ønsker så mye kontakt med?
 • Har nettverket ditt forandret seg? Har du mistet noen kontakter eller kommet nærmere noen? Ønsker du å gjøre noe med det?

Refleksjoner fra andre ungdommer

 • «Det var veldig rart å se hvilke mennesker jeg har rundt meg sånn helt konkret, svart på hvitt … Det ble så veldig «synlig», liksom...»
 • «Det er rart å tenke på hvor forskjellig kontakt jeg har med de ulike menneskene rundt meg … Jeg har alltid tenkt at jeg måtte fortelle «alt» til dem som er nære venner; det var nyttig å tenke gjennom at jeg kan ha det bare gøy av og til – bare være «Maia» uten å være den «syke» Maia …»
 • «Når vi skulle sette piler på de kontaktene vi vil ha mer på avstand og på dem vi vil ha nærmere, kom jeg på en kusine jeg snakket mye med før, og dessuten en venn som jeg liker veldig godt, men som jeg ikke har sett på en stund.»
 • «Når jeg skulle sette på piler mot meg og fra meg, ble det en person som fikk både en pil mot og en pil fra meg – og det var mamma. Jeg ønsker henne enda nærmere; at hun lytter enda mer til det jeg sier til henne – men alt det maset, altså det ønsker jeg lenger bort!»

Hvilken rolle du spiller i nettverket ditt?

Tenk også over hvilken rolle du spiller i nettverket ditt – som venn, søsken, datter/sønn, forelder.

 • Hvem er du sammen med når? Hvilken rolle spiller du da? Hva ligger det i rollene?
 • Se på det du skrev at du forbinder med god kontakt (tema 4). Hvordan kan du selv ta ansvar for å etablere og opprettholde relasjoner? Hva gjør du allerede? Er det noe du tenker at du kan utvikle hos deg selv eller gjøre på en annen måte?

Eksempler på hva andre unge har oppdaget gjennom tema 5

 • «Jeg har mistet noen kontakter … de «lekte at de forsto», men ga ikke kontakt, de var ikke «der»…»
 • «Det aller viktigste, er det å kunne få støtte fra folk som forstår deg (som er i samme situasjon)».
 • «Spesielt hjemme så har jeg følt meg som en byrde, nesten. At jeg er i veien, at de må liksom begrense sine muligheter på grunn av meg».
 • «Den beste hjelpen for meg har jo vært mamma og stefar – og familien generelt, men også veldig, veldig gode venner. Og at vi har hatt en så fantastisk flink lærer».
 • «Familien min har betydd alt! De trøster meg og hjelper meg, og spesielt mamma har brukt så mye tid på sykehus og lege og tilrettelegging og hjelpemidler og alt mulig».
 • «Det å snakke med foreldre, spesielt på begynnelsen, var veldig vanskelig. De er jo veldig nære, og alle blir da veldig følelsesmessig involvert og påvirket av situasjonen. Dette er også personer du ser hver dag! Men etter å ha arbeidet med temaet og oppgavene, altså når jeg endelig fikk tenkt ordentlig over hva jeg ville fortelle dem og svare på, da fikk jeg snakket med dem og de ble beroliget. Jeg fikk et mye bedre forhold til foreldrene mine».

Oppsummering av tema

 1. Hva har vært det viktigste for deg i dette temaet?
 2. Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 3. Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette temaet om kontakter og nettverk?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Videre refleksjon over tema 5

Det å definere dine egne kontakter og forandre ditt nettverk.

Kontakt er ikke noe som er statisk. Både vi selv, andre mennesker og de relasjonene vi har med hverandre er i forandring hele tiden. Når du blir bevisst på hva kontaktene dine betyr for deg, blir det lettere for deg å vurdere hvem du vil ha rundt deg, og hvem har du behov for i forskjellige situasjoner og livsfaser.

Kanskje du vil velge nye personer eller utvikle gamle relasjoner? Kanskje du er veldig fornøyd med de kontaktene du har nå? Åpenhet kan også åpne for kontakt, dette fører til kommunikasjon. Relasjoner er en «two-way street», det er både ditt ansvar og den andres ansvar. Du må også være åpen for kommunikasjon, ikke alltid overlate det til andre.

Nærrelasjoner og eventuelt utfordringer

Det kan være utfordrende å oppdage og tenke over hvordan kontakt og kommunikasjon fungerer i familien og med venner, og hvordan den eventuelt har forandret seg.

Familiekontakt er alltid preget av følelsesladete bånd fordi dere betyr så mye for hverandre. Relasjonene til de aller nærmeste kan dermed bli de mest sårbare. Hvordan påvirkes relasjonen når vi får nye (eller ekstra) behov?

Du velger selv hva du vil dele med hvem

Hvordan preges din kontakt med andre av dine funksjonsvariasjoner eller diagnoser?

Det er ikke nødvendig å snakke med alle om alt, du må heller ikke «fortelle alt» for å være "ærlig" eller skape en god kontakt.

Hva vil du dele med hvem? Hva er det viktig for deg å informere andre om? Hva ønsker du å fortelle og hvordan begrunner du dette? Hva vil det si å være «ærlig» overfor vennene dine?

Fant du det du lette etter?