HELSENORGE

Mobilt røntgen

Tjenesten muliggjør at sykehjemspasienter og innsatte får utført bildediagnostikk på sykehjemmet eller i fengselet. Dette reduserer belastningen for pasientene, fordi de unngår å måtte reise til sykehuset.

​Pasientene unngår innleggelser og kan bli behandlet i sitt vante miljø.

Fant du det du lette etter?