HELSENORGE
Nyfødt intensiv

Musikkterapi, Nordbyhagen

Musikkterapi ved Akershus Universitetssykehus er tilgjengelig for barn og unge fra 0 til 18 år og deres familier. Musikkterapeutenes oppgaver er å bidra med støttende behandling i sykdomsforløp for enkeltpasienter og grupper, samt å fungere som en positiv ressurs generelt i sykehusmiljøet.

Innledning

Musikkterapeutene jobber både forebyggende og problemorientert, med fokus på medisinske, psykososiale og miljøterapeutiske aspekter. Arbeidet tar utgangspunkt i et ressursorientert syn på mennesket og er basert på internasjonal forskning som formidler sammenhenger mellom musikk og helse. 

Henvisning og vurdering

Pasienter og pårørende kan ta kontakt med sin avdeling dersom de ønsker henvisning til musikkterapi.

Før

Det trengs ingen forkunnskaper om musikk for å delta i musikkterapi. 

Under

I musikkterapi tar vi utgangspunkt i pasientens friske ressurser, og legger til rette for gode relasjoner, samspill- og kommunikasjonserfaringer i en ellers sårbar situasjon. Musikkterapi brukes for å fremme helse, mestring og livskvalitet, og inngår i det tverrfaglige behandlingstilbudet.

Musikkterapeuten tilbyr i hovedsak individuelt tilpasset musikkterapi på pasientrom, isolat eller musikkrom, men kan også jobbe med grupper og miljørettede tiltak i sykehusets åpne rom. I individuell oppfølging tar musikkterapeuten utgangspunkt i pasientens unike situasjon, ønsker og behov. 

Det legges til rette for ulike musikkaktiviteter og intervensjoner med fokus på positive opplevelser gjennom bruk av musikklytting, avspenning, samspill, sangskriving eller komponering i en terapeutisk relasjon. Musikkterapien kan ha forskjellige mål i ulike faser av behandlingen; for eksempel å skape trygghet, forutsigbarhet og velvære, eller gi støtte til å mestre spesifikke symptomer som smerte eller kvalme. Andre eksempler på mål og virkning av musikkterapi kan være økt motivasjon, mestringstro, positiv identitetsbygging, økte relasjonelle ferdigheter, emosjonell støtte og selvuttrykk, og stimulering til fysisk aktivitet.

Familie, søsken og andre pårørende er viktige støttespillere rundt pasienten. De inviteres ofte til å ta del i musikkterapi, hvor de kan dele gode opplevelser og skape positive minner sammen med pasienten.


Musikkterapi ved nyfødt intensiv

Akershus Universitetssykehus har et eget musikkterapitilbud for premature og syke nyfødte og deres familer.

I musikkterapi har foreldrene her en svært viktig rolle, ved at deres stemmer har den unike kvaliteten at de tilbyr noe trygt og kjent. Foreldre som benytter seg av avdelingens musikkterapitilbud, kan lære og erfare hvordan de kan hjelpe barnet til å finne ro og trygghet på ulike måter. Foreldrene kan bli veiledet og støttet i bruk av sang og stemme som en måte å kommunisere med- og bli kjent med barnet sitt. Musikkterapeuten bruker også gitar og andre instrumenter som er tilpasset nyfødte. 


Etter

Musikkterapi kan stimulere til utvikling, regulere fysiologiske indikatorer som for eksempel puls og respirasjon, fremme god søvn og hvile, og styrke foreldre-barn-tilknytning. I tillegg kan musikkterapi tilby foreldre et rom for å uttrykke seg, slappe av og dele en fin stund med familien sin. 

Kontaktinformasjon

Buss og taxi

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer om parkering

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Parfyme

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Pasientvert

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen ved Ahus Nordbyhagen og Ahus Kongsvinger. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe til med rullestol ved behov.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?