HELSENORGE
Smertepoliklinikk

Radiofrekvensdenervasjon ved fasettleddsmerter, Nordbyhagen

Metoden brukes for å behandle langvarige nakke- og ryggsmerter.

Innledning

Prosedyren er delt i to deler. Først må du gjennom en undersøkelse (en diagnostisk blokade) for å se om du egner deg for behandling. Hvis tilstanden ligger til rette for det blir du satt opp til radiofrekvensbehandling (radiofrekvensdenervasjon). Det innebærer at nervene varmes opp for å få en mer langvarig smertelindring.

Henvisning og vurdering

Pasienter som har kroniske smertetilstander i nakke og rygg kan utredes tverrfaglig ved smertepoliklinikken. Du henvises vanligvis fra førstelinjetjenesten etter å ha vært igjennom de tiltakene som var tilgjengelige der.

Ved smertepoliklinikken jobber lege, fysioterapeut, sykepleier og psykolog tett sammen med hensyn både på diagnostikk og behandlingstilbud.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Personalia pasient

 • Navn, personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

   

Kontaktopplysninger henviser

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)


1. Henvisningsårsak

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning
 • Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

   

2. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan?

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.

 • Vekt, høyde
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

   

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

   

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

   

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

Før

De samme reglene for forberedelser gjelder for både blokader og radiofrekvensbehandling (RF-behandling):

Faste:

Du skal være fastende. Fastetiden for denne prosedyren er fire timer. Unntaket er klare væsker (saft, brus, kaffe, te) som kan drikkes inntil to timer før behandlingen.

Medikamenter:

Du må ikke bruke blodfortynnende medisiner (Warfarin, Marevan), acetylsalicylsyre (Albyl og lignende), betennelseshemmende medikamenter (Voltaren, Ibux, Napren og lignende) eller blodfortynnende sprøyter (Fragmin, Klexane). For at du skal få denne behandlingen må du ha vært uten blodfortynnende medisiner i minst én uke før behandlingen. Hvis du har brukt Marevan siste 10 dager må du ha målt INR om morgenen behandlingsdagen. Hvis du bruker lavdose acetylsalisylsyre (Albyl E, 75 eller 160 mg daglig) er det nok å holde opp med medikamentet i tre dager før behandlingen.

Praktisk informasjon:

Du må være forberedt på å tilbringe noen timer på sykehuset etter behandlingen. Du kan ikke kjøre selv, så du må ordne deg med annen transport. Du må også ha ledsager eller annen hjelp, og dette må du også ordne med selv.

Trenger du overnatting, må du ordne dette selv. For dekning av reiseutgifter og overnatting kontakter du ditt lokale kjørekontor på telefon 915 05 515 eller se  pasientreiser.no. Dersom du på medisinsk grunnlag har behov for drosjerekvisisjon må dette være skriftlig begrunnet. Dette må skrives av henvisende instans/ primærlege som kjenner deg. Ta bekreftelsen med til timen.

Under

Undersøkelsen, den diagnostiske blokaden:

Undersøkelsen består i å blokkere nerver til ryggsøylens fasettledd med lokalbedøvelse for å se på om dette vil fjerne smerten. Avhengig av smerteutbredelsen og lokalisasjon får man fra to til seks sprøytestikk. Man kan ha noe ubehag ved dette. Man får to diagnostiske blokader (på to ulike dager). Effekten av disse danner grunnlaget for vurdering om man skal gå videre med en eventuell behandling.

Radiofrekvensbehandlingen (RF-behandlingen):
Hvis nerveblokadene viser at det er grunn til å gå videre med behandling kan nervene varmes opp for å få en mer langvarig smertelindring, dette kalles radiofrekvensdenervasjon, eller radiofrekvensbehandling. Behandlingsprosedyren er som ved injeksjon av lokalbedøvelse, og man kan kjenne noe ubehag under behandlingen. Ulike studier har vist at mellom 50 og 70 % får effekt av behandlingen. Hvis det er effekt varer denne vanligvis i 6-12 mnd. Behandlingen kan gjentas.

Etter

Noen kan få noe økte smerter, som behandles med vanlige smertestillende medikamenter. Ulike studier har vist av mellom 50 til 70 % får god effekt, men det kan ta noen uker før effekten kommer.

   

Vær oppmerksom

Komplikasjoner/bivirkninger
Noen reagerer allergisk på lokalbedøvelsen eller andre medikamenter man får (informer oss alltid om eventuelle allergier på forhånd). Noen kan få blødning eller blåmerker etter injeksjonen/ stikkene, muskelspasmer, nerveirritasjon og nummenhet. Det er også en liten fare for infeksjon. Ved behandling i øvre nakkeområde kan noen oppleve svimmelhet, dette avtar vanligvis etter noen tid.

Forholdsregler

Ta kontakt med lege dersom du får feber kombinert med økende smerter.

Kontaktinformasjon

Buss og taxi

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer om parkering

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?