Raskere tilbake

Raskere tilbake er en ordning for pasienter som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Ordningen legger til rette for at arbeidstaker kan komme raskere tilbake til jobb.

​Ortopedi

 
Om tilbudet:
Poliklinisk utredning, behandling og operasjon innenfor rygg, kne, fot/ankel og hånd/albue.

Henvisning:
Akershus universitetssykehus HF
Henvisningsmottak
Ortopedisk kirurgi
PB 1000, 1478 Lørenskog

Henvisning fra lege eller annen sykemeldende behandler. Henvisning bør inneholde funksjonsevne og arbeidssituasjon, anamnese, gjennomførte behandlingsforsøk, klinisk undersøkelse samt informasjon om supplerende undersøkelser.

Legg gjerne ved oppfølgingsplan fra arbeidsgiver.

Hvor:
Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski.

Henvisning rygg

MR-undersøkelse må være tatt i forkant, legg ved beskrivelse i henvisning.
Dersom pasienten har prolaps, bør ikke MR-undersøkelse være > 6 måneder.

Ved spinalstenose er dette tidsaspektet mindre viktig. 

Henvisningen merkes Raskere tilbake. Elektroniske søknader merkes med Raskere tilbake i feltet for henvisningsårsak.
Elektroniske henvisninger sendes på vanlig måte til:
Akershus Universitetssykehus HF - Ortopedisk kirurgi

Kontaktinformasjon

Natalie Saur
Koordinator
Telefon: 64 85 66 29 eller 415 62 888