HELSENORGE

Bred erfaring i Groruddalen

Som overlege ved DPS Groruddalen møter overlege Mariann Andersen et bredt spenn av utfordringer og spennende hverdager. Som overlege i seksjon for akutte og ambulante oppgaver (SAAT) er hun en del av et team som både helsepersonell, pasienter og pårørende selv kan kontakte ved oppstått psykiatriske symptomer av ulike årsaker.
SAAT-teamet i Groruddalen ønsker seg nye kollegar

- Spennet av utfordringer strekker seg fra livskriser til alvorlig psykisk lidelse. Arbeidet innebærer blant annet hjemmebesøk og i SAAT er vi ofte den første instansen pasienten møter i psykisk helsevern, sier Mariann.

Som første instans som pasienten møter innebærer jobben mange utfordringer, akutte kriser, oppfølging etter innleggelser, psykoselidelser, rusproblemer, depresjon, vurderinger av medikamenter og lovverk.

- Vi blir godt kjent med eksisterende tilbud i opptaksområdet vårt da vi har kortere oppfølginger og viderehenviser til andre instanser, som kommunale tilbud eller spesialisthelsetjenesten.

Mariann beskriver jobben som overlege som spennende og givende, mye på grunn av et godt arbeidsmiljø og den brede erfaringen man får.

- Jeg syns at jeg i jobben som overlege får en bred erfaring med pasientene. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid og er mange gode kollegaer, blant annet psykiatriske sykepleiere, psykolog og psykologspesialist, LIS og overlege. Alle er ivaretakende kollegaer som samarbeider godt og arbeidsmiljøet er preget «åpne» kontordører der man kan drøfte saker med hverandre.

Sentral arbeidsplass
DPS Groruddalen ligger ganske så sentralt i Oslo og det er enkelt å komme seg til og fra jobb med kollektiv transport.

- Det er også enkel å finne parkering om man kjører bil, sier Mariann. Som ansatt på Ahus får man mange gode tilbud, for eksempel hytter og ferieboliger i både inn- og utland, selv om det er uaktuelt i disse dager. I tillegg får man gode tilbud på teaterbilletter, kinobilletter og mer til.

Er du vår nye kollega?
Ann-Kristin Nygård er seksjonsleder i SAAT. Hun og kollegaene er på utkikk etter to nye kollegaer, overlege/spesialist i psykiatri. Har du norsk autorisasjon som psykiater eller er i ferd med å fullføre spesialisering i psykiatri? Kunne du tenke deg å ta del i et godt arbeidsmiljø med muligheter for spennende og brede arbeidsoppgaver, treffe og hjelpe mennesker med svært ulike utfordringer og vansker? Da håper vi du søker på stillingen som overlege ved SAAT.

Du kan lese mer om stillingen og søke på den på Webcruiter, se lenke under.


Kontakt

Har du spørsmål om stillingen må du gjerne ta kontakt med Ann-Kristin på telefon:
22 16 82 00 eller e-post: ann-kristin.nygard@ahus.no

Vi gleder oss til høre fra deg!