HELSENORGE

Psykisk helsevern Nordbyhagen

Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen i Lørenskog (PHN). 


Målet med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er, i tillegg til behandling, å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø skal Ahus samle sykehusbasert psykisk helsevern i ett nybygg på Nordbyhagen.

Ved å samle flere deler av psykisk helsevern, og flytte ut av gamle og uhensiktsmessige bygg, får vi et større fagmiljø som legger til rette for en god faglig utvikling. 

Oppstart av konseptfasen ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst i juni 2018 og avsluttet høsten 2020. 19. juni 2020 la arkitekten fra Nordic Office of Architecture frem tegningene av det nye senteret. Disse planene er godkjent av styret i Helse Sør-Øst og det er planlagt byggestart i 2023 med innflytting 2025/26.

Fant du det du lette etter?