Dialog med sykehuset

Akershus universitetssykehus fortsetter arbeidet med å få på plass flere digitale tjenester for pasientene våre gjennom 2021. Endring av tidspunkt for time eller bestilling behandlingshjelpemidler vil bli tilgjengelig, og vi skal ta i bruk en ny tjeneste for utveksling av meldinger mellom pasient og helsepersonell. I tillegg skal det etableres en tjeneste som gir foreldre mulighet til innsyn på vegne av barn. 

Endring av time

Tjenesten betyr at du i stedet for å ringe kan gi beskjed til sykehuset digitalt hvis du trenger å endre tidspunktet for timen din. 
Du kan lese en egen nyhet om denne tjenesten på siden under:

Flere nye tjenester

Digital dialog – meldingsutveksling

Via helsenorge.no skal sykehuset tilby pasienter sikker digital dialog. Dette erstatter og utvider sikker meldingstjeneste som var tilgjengelig på minournal.no tidligere. Tjenesten initieres av sykehuset overfor pasienter etter avtale. 

Tjenesten er tilgjengelig fra 3. juni. 

Bestilling av forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler

Pasienten kan bestille forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler via helsenorge.no.
Avdelingen sender pasienten et brev med informasjon og lenke til bestillingsskjema på helsenorge.no, som pasienten fyller ut og sender til avdeling for behandlingshjelpemidler. 

Hvis avdelingen har behov for dialog med pasienten om bestillingen, kan løsningen for digital dialog (avsnittet over) benyttes.

Tjenesten blir tilgjengelig i begynnelsen av september 2021.

Foreldre får tilgang til digitale tjenester på vegne av egne barn

Den tidligere utgaven av MinJournal var tilgjengelig for foreldre som ønsket innsyn i egne barns journal. De nye tjenestene innebærer at foreldre får flere muligheter til å følge opp egne barns helsehjelp:

  • De vil få innsyn i barnets journal og henvisninger (begge for barn under 12 år). 
  • De kan også få lese brev og benytte digital dialog (meldingsutveksling, se avsnitt over) for barn under 16 år.

Mulighetene for foreldre med barn under 16 år vil komme på plass fra november 2021.

Fant du det du lette etter?