Dialog med sykehuset

Får du innkallingsbrev på helsenorge.no kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen. Den nye tjenesten vil gjøre det enklere for deg som pasient ved at du slipper unna telefonkø.

Den nye tjenesten vil gjøre det enklere for deg som pasient ved at du slipper unna telefonkø.

Endring av time

Tjenesten betyr at du i stedet for å ringe kan gi beskjed til sykehuset digitalt hvis du trenger å endre tidspunktet for timen din. 

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no. Der har du tilgang til en svarknapp , og bruker denne for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer.   

Husk å avbestille senest 24 timer før oppsatt tidspunkt for å unngå gebyr. 

Har du time på en mandag må du gi beskjed fredagen før.

Sikker kanal for kontakt med sykehuset 

Tjenesten er for alle over 16 år som har en bruker og samtykket til full tilgang på helsenorge.no.
 
Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i Pasientjournal. Du som får brevet til en annen elektronisk postkasse, eller tilsendt på papir, må fortsatt ringe hvis du trenger å endre tidspunkt for time.  

Flere nye tjenester

Samtidig  innføres også en tjeneste som gir foreldre innsyn på vegne av barn under 12 år. Foreldre vil få innsyn i journal, innsynslogg og henvisninger og også få brev og dialogmeldinger for barn under 16 år. 

Det  blir også mulig å bestille forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler på nett. 
Avdelingen sender pasienten et brev med informasjon og lenke til bestillingsskjema på helsenorge.no som pasienten fyller ut og sender til avdeling for behandlingshjelpemidler.

De  nye tjenestene omfatter også en mulighet for å ha sikker digital dialog med sykehuset via helsenorge.no. Tjenesten initieres av sykehuset overfor enkeltpasienter etter avtale.  Fant du det du lette etter?