HELSENORGE

Endring i telefonnummeret til Ahus

Telefonnummeret til Akershus universitetssykehus (Ahus) er nå: 67 96 00 00. Fra 2018 vil 02900 ikke lenger være i bruk.

Det tar litt tid før 02900 forsvinner helt. Ut 2017 kan du derfor nå Ahus også på dette telefonnummeret.

Fra 1. januar 2018 slutter 02900 å fungere.

Telefonnummeret til Ahus: 67 96 00 00.
Fra utlandet: +47 67 96 00 00.