HELSENORGE

Etter behandling

Når du skrives ut fra sykehuset kan det hende du må følges opp av fastlegen din eller på sykehuset. Det å være ung og ha en kronisk sykdom kan være vanskelig. Hvordan takle det og hvor kan du få hjelp?

Før du reiser fra sykehuset vil du få en utskrivingssamtale med legen. I denne samtalen vil du blant annet få informasjon om hva du bør passe på når du kommer hjem, om du skal ta medisiner og hvordan du skal følges opp videre. Et godt tips er å skrive ned de spørsmålene du måtte ha før samtalen.

Jeg skal hjem

​Før du reiser hjem vil du få en samtale både med lege og sykepleier. 

Legen vil blant annet informere deg om hva du må passe på etter operasjonen eller behandlingen og hva som skal skje videre. Kanskje du skal begynne med nye medisiner? Noen må også holde seg i ro og være hjemme fra skolen noen dager. ​

Jeg skal til et annet sykehus

Når du er ferdig med undersøkelser og behandling her hos oss, kan det hende at du skal flyttes til et sykehus nærmere der du bor, eller til et senter for å trene deg opp eller få mer behandling. 

Legene og sykepleierne på sykehuset eller senteret du skal til, vil få epikrisen din. Denne inneholder blant annet informasjon om hva som feiler deg og hvilke behandling du har fått hos oss.

Jeg skal tilbake på kontroll

Mange ungdommer må tilbake til oss for kontroll. På kontrollen vil legen sjekke hvordan du har hatt det etter operasjonen eller behandlingen. Noen ganger må du ta nye undersøkelser og prøver. ​Fant du det du lette etter?