HELSENORGE

Fagnettverk for barn og unge med kjønnsinkongruens - Kongsvinger

Fagnettverket for kjønnsinkongruens har som mål å få til et bredere tilbud til barn og unge med kjønnsinkongruens. Helse-Sør Øst har fordelt de regionale sentrene til Ahus og Sykehuset i Vestfold. For barn og ungdom er vi lokalisert i BUP Kongsvinger og BUP Tønsberg, for voksne er vi lokalisert i DPS Nedre Romerike og DPS Vestfold. Kompetansesenteret er under etablering.

Fagnettverket vil være et kompetansesenter som kan bistå lokale BUPer og primærhelsetjenesten i regionen som møter barn og unge som har utfordringer knyttet til kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller som opplever kjønnsinkongruens eller dysfori. Per nå skal senteret ikke drive med utredning eller behandling.

Fagnettverket er i utvikling og består foreløpig av:

  • Ronny Aaserud, psykologspesialist og spesialist i sexologisk rådgivning NACS
  • Liv Anne Moss, psykologspesialist
  • Kristine Smeby, lege

Vi tar imot telefonkonsultasjoner og vi ønsker at det skal være en lav terskel for å ta kontakt, både med hensyn til generelle problemstillinger og drøfting av enkeltsaker. Vi vil fremover jobbe med etablering av fagnettverk i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt kompetanseheving. 

Vi planlegger oppstart av grupper for barn og unge og deres omsorgspersoner i løpet av​2022.

Hva er kjønnsinkongruens?

Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at ens tildelte kjønn ved fødselen ikke er i samsvar med det kjønnet man selv opplever at man er. Barn og unge med kjønnsinkongruens kan identifisere seg som gutter eller jenter, eller ha en identitet som ikke tydelig passer inn i én av disse to kategoriene.

I tillegg til å være en beskrivelse av en følelse, er kjønnsinkongruens også en diagnose. For å sikre personer med kjønnsinkongruens nødvendig helsehjelp har WHO beholdt en mulighet for å kode tilstanden, selv om kjønnsinkongruens i seg selv ikke er en sykdom. Kjønnsinkongruens som diagnose ble lansert i den nyeste versjonen av diagnosemanualen ICD-11 (International Classification of Disease), og erstatter de gamle diagnosene som ble gitt samlebetegnelsen «kjønnsidentitetsforstyrrelser». For noen personer med kjønnsinkongruens er det tilstrekkelig med ikke-medisinske endringer, for eksempel klær, hår, sminke, eller andre kjønnede kjennetegn, mens andre opplever behov for kroppsjusterende behandling, og oppsøker helsevesenet.

Barn og unge

For barn og unge vil helsehjelpen starte med å hjelpe barnet eller ungdommen å utforske egen kjønnsidentitet i et trygt rom uten sykeliggjøring, og i noen tilfeller vil dette være tilstrekkelig. Omgivelser kan oppleve det som vanskelig at barn og unge har en normbrytende kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er derfor ofte viktig å gi god støtte og veiledning til foresatte, slik at de blir gode støttespillere for sine barn.

Barn og unge med kjønnsinkongruens kan også oppleve varierende grad av kjønnsdysfori. Kjønnsdysfori vil si det psykiske ubehaget som kommer av manglende samsvar mellom tildelt kjønn ved fødsel og egen kjønnsidentitet. Selv om kjønnsdysfori kan starte i barndommen, er det noen som ikke opplever dette før etter pubertet, eller senere. Ved puberteten blir likevel ubehaget som regel sterkere, kroppen blir mer kjønnet og dette kan oppleves som svært belastende.

Kontaktinformasjon

Vi tar imot telefoner fra kl. 09:00-14:00 fra mandag til fredag. Hvis du ikke får svar, legg igjen beskjed og vi ringer deg opp så snart som mulig.

Telefon

909 63 770

904 01 019 (Ronny Aaserud)

E-post

Liv.Anne.Moss@ahus.no | Ronny.Aaserud@ahus.no| Kristine.Smeby@ahus.no

Besøksadresse:
Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger

Nyttige lenker

Retningslinjer (helsedirektoratet.no) wapath.org Informasjon om kjønnsinkongruens (oslo-universitetssykehus.no) Regionalt senter i Vestfold

Brukerorganisasjoner

HBRS (hbrs.no) PKI (kjonnsinkongruens.no) FRI (foreningenfri.no)

Skeiv Ungdom (skeivungdom.no)

Fant du det du lette etter?