Biobank

Forskningsbiobank skal opprettes der man har til hensikt å oppbevare humant biologisk materiale til forskning. Veiledende grense for krav om opprettelse av forskningsbiobank er oppbevaring utover to måneder. Dette betyr at destrueres det biologiske materiale innen to måneder etter analyse, trenger man ikke opprette forskningsbiobank.

Informasjonen på denne siden gir et overblikk over prosedyrer, samt tilgjengelig infrastruktur for forskningsbiobanker ved Ahus.

Forskningsbiobank prosedyre (PDF)

Biobank fasiliteter

Ahus har en sentral biobankfasilitet som tilbyr lagring av forskningsprøver på -80 grader. EpiGen, seksjon for klinisk molekylærbiologi, drifter biobankfasilitetene. Fryserne er temperaturovervåket og er tilknyttet 24/7 vaktbemanning.

eBiobank sporingsløsning for forskningsbiobanker

eBiobank er et web-basert elektronisk sporingsverktøy som holder orden på all viktig informasjon om de enkelte prøvene i forskningsbiobanker.

eBiobank er aktuelt for nye biobanker og for de som ønsker å migrere inn eksisterende biobank.

Ved Ahus er det Avdeling for forskningsstøtte som forvalter eBiobank. Ahus har egen systemadministrator, som tilbyr kurs og opplæring i systemet ved kjøp av lisens.

Benytt ebiobank@ahus.no for å komme i kontakt med systemadministrator Zarina Aslam, jobber som forskningsbioingeniør ved Avdeling for forskning.

Under ser dere de vanligste dokumentene:

Kartleggingsskjema (Word)Utstyrsliste (PDF)Veiledning- Tilgang til eBiobank (PDF)

Meldeskjemaer:

Melding om sletting av samtykkedokument i eBiobank (Word)Melding om sletting i storage Locations i eBiobank (Word)Melding om endring for eksisterende bruker i eBiobank (Word)Melding av feil ved donorregistrering i eBiobank (Word)

Migrering av eksisterende forskningsbiobank til eBiobank

Det er utarbeidet standardiserte importmaler som benyttes ved import av eksisterende informasjon tilknyttet deltakere og prøver i en eksisterende forskningsbiobank.

Importfiler:

Import donors (Excel)Import samples with storage info (Excel)Import samples without storage info (Excel)

Veiledninger:

Import av informasjon om prøver til eBiobank (PDF)Import av informasjon om deltakere/donorer til eBiobank (PDF)Oversikt over lister og tabeller knyttet til prøveregistrering i eBiobank (Excel)

Overføring av humant biologisk materiale

Material transfer agreement (Word)

Register Biologisk forskningsreservasjon

Pasienten har anledning til å reservere seg mot forskning på eget biologisk materiale samlet inn i helsetjenesten. Dette forutsetter at alle pasienter som avgir prøver til diagnostikk og behandling får informasjon om reservasjonsadgangen og har mulighet til å reservere seg.

Biologisk forskningsreservasjon (fhi.no)

 
 

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.