Biobank

Forskningsbiobank skal opprettes der man har til hensikt å oppbevare humant biologisk materiale til forskning. Veiledende grense for krav om opprettelse av forskningsbiobank er oppbevaring utover 2 måneder. Dette betyr at destrueres det biologiske materiale innen 2 måneder etter analyse, trenger man ikke opprette forskningsbiobank.

Informasjonen på denne siden gir et overblikk over prosedyrer, samt tilgjengelig infrastruktur for forskningsbiobanker ved Ahus.

Biobankinstruks (PDF)
 

Biobank fasiliteter

Ahus har en sentral biobankfasilitet som tilbyr lagring av forskningsprøver på -80 grader. EpiGen, seksjon for klinisk molekylærbiologi, drifter biobankfasilitetene. Fryserne er temperaturovervåket og er tilknyttet 24/7 vaktbemanning.

eBiobank sporingsløsning for forskningsbiobanker

eBiobank er et web-basert elektronisk sporingsverktøy som holder orden på all viktig informasjon om de enkelte prøvene i forskningsbiobanker. Systemet blir tilgjengelig for forskningsgrupper innen 1.mars 2017. Denne siden vil bli oppdatert med hensyn til bestilling av eBiobank

Overføring av humant biologisk materiale

Biobankavtale - mal (PDF)

Register Biologisk forskningsreservasjon

Pasienten har anledning til å reservere seg mot forskning på eget biologisk materiale samlet inn i helsetjenesten. Dette forutsetter at alle pasienter som avgir prøver til diagnostikk og behandling får informasjon om reservasjonsadgangen og har mulighet til å reservere seg

Biologisk forskningsreservasjon (fhi.no)