EpiGen

EpiGen er et moderne forskningslaboratorium som er eid av Universitetet i Oslo (UiO) og Akershus universitetssykehus.

Ahus-laboratoriet Epigen har fått status som regional infrastruktur for translasjonsforskning i Helse Sør-Øst under navnet SERIT. Det vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.