Forskning på covid-19

Forskning og innovasjon påvirkes av Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien vil påvirke forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus på ulike vis. Mange pågående forskningsprosjekter vil få kortere eller lengre avbrudd eller forsinkelser, og grunnforskningsmiljøer berøres gjennom endrede arbeidssituasjoner. Samtidig pågår det oppstart og planlegging av flere potensielt viktige forskningsprosjekter og studier koblet til covid-19.

NorCRIN har opprettet en egen side med informasjon og nyheter om covid-19. Se også Regional Forskningsstøtte sin side for covid-19 studier.

Forskningsfinansiering

Utlysninger rettet mot covid-19

Det er flere internasjonale og nasjonale utlysninger rettet mot covid-19 pandemien. Nærmere informasjon om utlysningene er tilgjengelig her:

Se mer info her for hjelp til søknad og for annen informasjon rundt forskningsfinansiering.  

Utsatte søknadsfrister

Flere utlysninger er utsatt grunnet covid-19 pandemien. Nærmere informasjon om utlysningene er tilgjengelig her:

Klinisk forskning på covid-19

For å bekjempe koronaviruset og hjelpe pasienter med covid-19 er det nødvendig å fremskaffe kunnskap om sykdomsforløpet, risikofaktorer, virusets egenskaper og hvilke behandlinger som hjelper de som er blitt syke med covid-19. The European Medicine Agency har kommet med en sterk oppfordring om samarbeid på gjennomføring av multi-internasjonale, fler-armede kliniske studier innen klinisk forskning på covid-19. Mer informasjon er tilgjengelig her.

Akershus universitetssykehus har flere ulike forskningsprosjekter og studier knyttet til covid-19. I en pågående klinisk legemiddelstudie initiert av Akershus universitetssykehus testes effekten av behandling med klorokin på pasienter med covid-19. Mer informasjon om studien finnes her.

Akershus universitetssykehus deltar også i WHO NOR-COVID studien som er en WHO initiert klinisk studie på covid-19. Forskere ved Oslo universitetssykehus koordinerer studien som inkluderer 24 sykehus i Norge.

 Oversikt over kliniske studier på covid-19

Øvrig informasjon om koronaviruset for pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med sykehuset er tilgjengelig her.  

Fant du det du lette etter?