HELSENORGE

Kronisk utmattelse etter kyssesyke hos ungdom

Formålet med denne studien er å finne ut hvorfor det er så stor forskjell i forløpet etter kyssesyke (Epstein Barr-virus - EBV). Forskningsgruppen PAEDIA er spesielt interessert i hvorfor pasienter utvikler langvarig tretthet eller utmattelse.

Forskningsprosjekt blir omtalt som CEBA (Chronic fatigue following acute Epstein-Barr virus (EBV) infection in Adolescents).

Slik kunnskap vil ha betydning for å ivareta disse pasientenes helse og livssituasjon på en best mulig måte, og for å utvikle bedre behandlingsmuligheter i fremtiden. Studien vil gi generell kunnskap om utmattelse, noe som kan komme andre pasientgrupper til gode.

Pasientene blir kalt inn til oss så hurtig etter sykdomsdebut som mulig. Deretter til en seks måneders kontroll. Vi gjennomfører generell blodstatus, gen-test, immunologiske- og endokrinologiske tester, tester av den autonome responsen, kognitiv testing, aktivitetsregistrering samt smertekartlegging. Pasientene må også svare på et omfattende spørreskjema.

Pasienter som er vedvarende utmattet seks måneder etter EBV-infeksjonen vil bli tilfeldig fordelt til to grupper:

 • Gruppe en gjennomgår et ti-ukers mentalt treningsprogram, som består av kognitiv terapi og musikkterapi.
 • Gruppe to blir fulgt opp av fastlegen på vanlig måte.

Pasienter som deltar i studien vil få tilsendt mer informasjonsmateriell.

Les mer om Kyssesyken (helsenorge.no)

Hvem kan delta i studien?

  Alle pasienter mellom 12 og 20 år der blodprøveanalyser viser en akutt Epstein-Barr virus (EBV) infeksjon vil bli forespurt om å bli med i studien når prøvesvar foreligger.

  Gravide eller pasienter som får medisiner for annen sykdom kan ikke være med i studien. De som får antibiotika mot halsinfeksjon, de som bruker p-piller eller hormonell prevensjon kan delta.

  Fordeler og ulemper

  Fordeler

  Alle pasienter får en grundig undersøkelse av lege ved Barne- og ungdomsklinikken. Legen vil sørge for oppfølging hos dem som blir spesielt alvorlig angrepet av kyssesyken, i samarbeid med fastlegen. Videre får alle deltagerne grundig informasjon om sykdommen.

  Ulemper

  Det kan være noe ubehag ved blodprøvetaking. Dette minimeres ved å bruke bedøvelseskrem før stikket. Krem blir tilsendt i posten før konsultasjonene. Smertekartlegging innebærer press mot huden, men vi stanser med en gang deltakeren sier at det gjør vondt. Ingen av undersøkelsene er forbundet med noen risiko. Man må møte på sykehuset to ganger. Reiseutgiftene blir dekket. Fravær fra skolen når du deltar i studien blir dokumentert av sykehuset.

  Fastlegeinformasjon

  Vi ber alle fastleger som bruker laboratoriene Fürst Medisinsk Laboratorium og Mikrobiologisk avdeling på Akershus universitettssykehus om alltid å sende inn serologiske prøver hos ungdommer med mistanke om mononukleose/akutt EBV-infeksjon.

  Fastlegene til de pasientene som inkluderes vil få epikrise tilsendt så fort våre prøvesvar foreligger. Hvis vi påviser sjeldne komplikasjoner eller andre forhold som krever spesialistoppfølging, vil pasienten følges opp av oss.

  Relevant sentral informasjon

  Behandlingsmanual (PDF) Forskningsprotokoll (PDF) Forskningsprotokoll - behandling (PDF) Informasjonsbrev til pasienter over 16 år (PDF) Informasjonsbrev til pasienter under 16 år (PDF) Statistisk analyseplan (PDF) Statistisk analyseplan del 2 (PDF)

  Kontakinformasjon

  Maria Pedersen

  Epost: maria.pedersen2@ahus.no.
  Telefon: 69 76 89 06.